Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Detta innebär vår äldreboendegaranti.”

Socialtjänstlagen bör förtydligas så att det inte råder något tvivel om att sociala behov utgör en grund för att få bo på anpassat boende, skriver fyra företrädare för Kristdemokraterna.

Vi vill värna äldres värdighet och möjligheter till gemenskap, skriver artikelförfattarna.Bild: Janerik Henriksson/TT
Vad innebär Kristdemokraternas förslag om en äldreboendegaranti för personer över 85 år, undrar Håkan Jönson, professor i socialt arbete (Aktuella frågor 31/8).
I Sverige har kvarboendet för äldre i det egna hemmet drivits hårt, vilket bidragit till en utbredd ofrivillig ensamhet som ökar kraftigt när personer fyllt 85 år.
Ensamheten medför, förutom otrygghet, också hälsoproblem. Vi vill därför skapa fler trygghetsboenden, bostäder med gemenskapsmöjlighet och tillgång till en bovärd vissa tider på dygnet, samt utöka antalet biståndsbedömda särskilda boenden.
Idag råder stor brist på platser, men inte brist på kommuner som gör för lite. Skillnaderna är stora över landet. I Malmö är biståndsbedömningen hård när det gäller särskilda boenden och till de två kommunala trygghetsboenden som finns är kön sju år.
Vår äldreboendegaranti innebär att personer över en viss ålder, förslagsvis 85 år, ska ha rätt att flytta till ett anpassat boende om de anser att de är otrygga eller isolerade. Socialtjänstlagen bör förtydligas så att det inte råder något tvivel om att sociala behov utgör grund för att få bo på anpassat boende.
Äldreboendegarantin skulle oftast innebära plats i ett trygghetsboende med möjlighet att behålla hemtjänst, eller vid behov ansöka om det. Vi tror dock behovet av hemtjänst kan minska i ett trygghetsboende men vi räknar inte med det som ett sätt att finansiera vår garanti.
Frågan om särskilt boende för personer med stora behov bör prövas som idag, både för dem som är över och under 85 år. Vårt förslag innebär således ingen försämring för dem som är under 85 år. Skulle det finnas ett överskott av platser på särskilda boenden, kan garantin för 85+ uppfyllas genom att personer som egentligen kan bo på ett trygghetsboende, erbjuds plats på ett särskilt boende.
Människor som är under 85 år kan förstås också behöva trygghetsboende. Det bör kommunerna försöka tillgodose, men här föreslår vi ingen garanti. På kommunal nivå hårdprioriterar vi anpassade boenden för äldre. På nationell nivå vill vi kraftigt höja dagens stöd för att bygga särskilda boenden och trygghetsboenden.
Vi vill också ändra i skatteutjämningssystemet så att kommuner med många äldre kompenseras mer, införa en äldreboendemiljard till kommuner som får bort köerna och höja vitet för kommuner som inte ger plats i tid till personer med biståndsbeslut om särskilt boende.
Vi vill värna äldres värdighet och gemenskapsmöjligheter och ge dem makt att själva vara med och avgöra när det är dags att flytta till ett anpassat boende.

Jakob Forssmed (KD)

förste vice partiledare

Lars Thunberg (KD)

kommunalråd och första namn på kommunfullmäktigelistan i Helsingborg

Hedvig Åkesson (KD)

första namn på kommunfullmäktigelistan i Lund

Torsten Elofsson (KD)

första namn på kommunfullmäktigelistan i Malmö
Gå till toppen