Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: Vad innebär det när man särprofilerar badet?

Det har blivit trängre för oss i bassängen eftersom skolorna är där mer och mer, skriver Maj-Lill Iréne Jönsson.Bild: JOEL MARKLUND
Kultur- och fritidsförvaltningen i Lund har föreslagit till kultur- och fritidsnämnden, att förvaltningen ska fortsätta med en särprofilering av Högevallsbadet. Den 23 augusti 2018 beslutade kultur- och fritidsnämnden att expediera ärendet till kommunstyrelsen för ett slutgiltigt beslut.
I sammanfattningen av förslaget står det att ”I samband med kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2017, om att införa en ny kommunikationsplattform och visuell identitet för Lunds kommun, upphävdes alla tidigare beslut om särprofilering av kommunens verksamheter, däribland badanläggningen Högevall. Eventuella beslut om framtida särprofileringar fattas av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas därmed att ta ställning till badets behov av särprofil och att föreslå kommunstyrelsen att besluta om fortsatt särprofilering av Högevall”.
Det står vidare i bakgrunden av förslaget att ”I samband med om- och tillbyggnationen av Högevallsbadet 2013 fann dåvarande kultur- och fritidsnämnd ett behov av att särprofilera badet från kommunens övriga verksamheter. Motivet var att badet, genom utbyggnad av äventyrsdelen, skulle drivas mer kommersiellt än en traditionell kommunal verksamhet. Särprofileringen skulle dessutom tydliggöra en ny startpunkt och att den nya anläggningens verksamhet skiljde sig markant från det tidigare Högevallsbadet.”
Jag är en motionssimmare som har märkt att det har blivit trängre för oss i bassängen eftersom skolorna är där mer och mer. Samtidigt finns det en bassäng precis bredvid som är bokad under vardagarna enbart för skolorna. Denna bassäng kan vara helt ledig flera timmar per dag och också flera dagar i sträck under skoltiden, men ändå kommer skolklasserna till vår bassäng. Vi motionärer får inte en enda gång vara i den andra bassängen.
Särprofilering är ett ord som kan innebära mycket, bland annat särbehandling. Ska inte kultur- och fritidsförvaltningen precisera mer exakt till kommunstyrelsen, vad Högevallsbadet tänker särprofilera?

Maj-Lill Iréne Jönsson

Gå till toppen