Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Musikchecken har legat som en våt filt över kulturskolan

Barn bör få möjlighet att prova på olika kulturformer till ett reducerat pris. Kanske kan vi erbjuda ”kulturskolan light”, skriver Peter Bergwall (MP).Bild: Sonny Thoresen
Emma Köster (M) från Lomma (Sydsvenskan 28 augusti) tycker att Lunds kommun ska införa musikcheck, en påse pengar från kommunen till de föräldrar som väljer att skriva in sina barn i privata musikskolor.
Läs också Utan stöd från kommunen riskerar vi att få en ny ekonomisk elitskola
Lunds kommunala kulturskola håller hög kvalitet och är populär. Men barn i stadens eller kommunens utkanter är underrepresenterade och kön är alldeles för lång. Köster är kritisk till vad hon betraktar som en brist på kreativitet och flexibilitet vad gäller ambitionen att lösa de här problemen. Hon ser musikcheck som lösningen. Jag är av en annan åsikt.
Alliansen och SD har avsatt 5,5 miljoner till införande av musikcheck. Men istället för att införa så vill de utreda, utreda och utreda igen. Allt medan det viktiga arbetet med att utveckla kulturskolan har tvingats avstanna. Om Miljöpartiet hade förfogat över de här pengarna så hade vi gjort följande:
Samverkan mellan kulturskola och skola bör stärkas. Genom att effektivt nyttja skollokaler till kultur- och musikundervisning efter skoltid så ser vi till att kulturskolan finns på plats i hela kommunen. Samarbetet med fritidshem och den öppna fritidsverksamheten kan också öka, till exempel genom att kulturskolan är närvarande på kommunens mötesplatser för unga. Miljöpartiet är också positivt till samverkan med föreningar eller andra aktörer som bedriver kulturverksamhet med inriktning mot barn och unga.
Kulturskolan har den här mandatperioden erhållit statligt stöd till projekt med att erbjuda kulturskoleverksamhet på annorlunda tider. Den här typen av helg- och lovverksamhet bör utvecklas och permanentas. Barn bör även få möjlighet att prova på olika kulturformer till ett reducerat pris. Kanske kan vi erbjuda ”kulturskolan light”, en enklare undervisningsform som barnen kan delta i medan de står i kö till populära instrument. Vi bör generellt se över avgifterna som är väldigt höga.
De senaste årens alla utredningar visar att musikchecken är en dyr och ineffektiv reform som främst gynnar resursstarka familjer i Lunds innerstad medan kön förblir i princip lika lång. Samtidigt skulle utbudet likriktas eftersom de privata alternativen erbjuder endast en bråkdel av den kommunala kulturskolans utbud. Det finns som sagt förnuftigare sätt att använda pengarna på. Den stelbenthet som Emma Köster talar om finns tyvärr på hennes planhalva. I Lund har musikchecken legat som en våt filt över kulturskolans utveckling under en hel mandatperiod.
Slutligen, Emma Köster ondgör sig över att ett aktiebolag som bedriver privat musikskoleverksamhet har tvingats lämna ”prisvärda” lokaler på Svaneskolan. Att Svaneskolan ska rivas kan inte ha kommit som en överraskning. Kommunen arbetar nu för att hitta lämplig lokal åt musikskolan, som för övrigt uppges bedriva en mycket bra verksamhet. Däremot är det inte aktuellt med ett hyresbidrag eller för kommunen att på annat sätt gynna just det här enskilda företaget, bland annat eftersom det skulle strida mot kommunallagen.

Peter Bergwall (MP)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden, Lund
Gå till toppen