Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Vi socialdemokrater kommer alltid att ge skolan högsta prioritet

Efter att vissa av niondeklassarna deltagit i sommarskola har elevernas behörighet totalt sett ökat till 86,4 procent – långt ifrån de skrämselsiffror som används i debatten, skriver Anders Rubin (S).Bild: Hossein Salmanzadeh / TT
Malmös skolor är sedan åtta år inne i en positiv utvecklingstrend med successivt allt bättre betygsresultat hos eleverna. I branschorganisationen Sveriges kommuner och landstings ranking är vi en av få som varje år förbättrat vår ranking.
De viktigaste ingrediensen i den politik som gjort detta möjligt är en riktad skattehöjning till skolorna som använts till att vidareutbilda och lyfta lärarnas och skolledningarnas kompetens i frågor som vetenskapen pekat ut som framgångsfaktorer. Vi har också omorganiserat hela kommunen och skapat stora och kraftfulla skolorganisationer som möjliggjort ett omfattande pedagogiskt stöd till våra skolor och förskolor. Och vi har konsekvent utgått från en tillit till att proffsen ska få vara proffs i skolan utan en massa pedagogiska pekpinnar eller ständiga utspel från politiken.
Resultatförbättringen har skett trots ansträngningen på skolorna att ta emot den största flyktingvåg Sverige någonsin upplevt i modern tid. Jag är väldigt imponerad över hur väl våra skolor hanterat alla de utmaningar som de utsatts för.
Det är därför allvarligt så här de sista valveckorna med de helt felaktiga utspel som görs. Efter att vissa av niondeklassarna deltagit i sommarskola har elevernas behörighet totalt sett ökat till 86,4 procent – långt ifrån de skrämselsiffror som används i debatten.
I en rättvis jämförelse mellan kommuner, som väger in elevernas förutsättningar, så står sig Malmös skolor väldigt väl.
Att som Moderaterna påstå att ”Malmö har Sveriges sämsta skolor” är väldigt långt från sanningen och kränkande mot alla de skolor i Malmö som gör ett jättejobb trots stora utmaningar.
Socialdemokraternas skolpolitik i Malmö handlar om att fortsätta låta skolorna själva, med allt stöd de kan få, utveckla skolans pedagogiska kvalitet så att elevernas skolresultat kan fortsätta stiga.
Vi måste också inse att det inte kommer att räcka med att skolorna professionellt sett blir allt bättre. Vi måste också bekämpa skolsegregationen och för att lyckas med det behövs politik. Både kommunal och nationell.
Våra förslag handlar om att öka blandningen av elever från olika håll i Malmö. Det gör vi genom att bygga centralt placerade högstadieskolor såsom Fågelbacksskolan, Rådmansvångens skola och Mellersta Förstadsskolan. De är alla exempel som kan medverka till minskad skolsegregation. Vi tänker också överdimensionera skolverksamheten i välmående delar av staden så att det blir möjligt att skapa utrymme även för andra elever utanför närområdet att komma in på dessa skolor. Ett tredje sätt är att bygga skolor i gränstrakten mellan områden av olika karaktär, för ett blandat elevunderlag.
Vi socialdemokrater har alltid och kommer alltid att ge skolan högsta prioritet. Skolan ger kunskaper för livet och är även ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa sociala orättvisor.
För vår del är det uppenbart att skolan kommer att behöva mycket mer ekonomiska resurser för att hantera sina framtida utmaningar. Då går det inte, som Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår, att samtidigt sänka skatterna både i Malmö och på riksplanet. För Malmös skull.

Anders Rubin (S)

Skolkommunalråd i Malmö
Gå till toppen