Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Det svenska klassamhällets brutala återkomst

Kapitalet, överheten och alla vi andra. Klassamhället i Sverige - det rådande och det kommande. Arkiv förlag.

Göran Therborn.Bild: Privat
Göran Therborn lämnade Sverige 1981. För radikal för en professur i Lund, enligt honom själv. Istället en akademiker med världen som sitt arbetsfält och objekt. Han blev så småningom professor vid Cambridge och en av den marxistiska sociologins ledande figurer.
Vad varken Therborn eller någon annan visste var att just den tidpunkt då han lämnade Sverige också var en helt avgörande brytpunkt för det som Therborn ägnat sitt liv åt att studera. Runt 1981 var Sverige som allra mest jämlikt, klassklyftorna som minst, decennier av tillväxt och progressiva reformer hade fört oss dit.
Var det också då Sverige var som allra bäst? Det behöver inte vara så väldigt politiserat att faktiskt svara ja på den frågan. Omfattande forskning - exempelvis av britterna Richard Wilkinson och Kate Pickett samt, inte minst, av Göran Therborn - har visat att ett jämlikare samhälle enligt i stort sett alla mätbara faktorer också är ett friskare, tryggare och mer harmoniskt samhälle. För alla.
I nya boken ”Kapitalet, överheten och alla vi andra - klassamhället i Sverige - det rådande och det kommande” återvänder Göran Therborn till det land han lämnade när det mådde som allra bäst. Det är hans första bok skriven på svenska sedan dess, och i förordet beskriver han hemkomsten som ”en chock”. Under hans exil har nämligen den drygt hundraåriga utvecklingen mot ett rättvisare och jämlikare samhälle inte bara avstannat. Någon gång i början av 80-talet vände det, som en boll som studsar mot en vägg, och utvecklingen skenade åt rakt motsatt håll. Sverige är idag ett land med stadigt växande klassklyftor, värre än i de flesta jämförbara länder. Med mer relativ fattigdom och större förmögenhetskoncentration än våra grannar. Följaktligen också med allt större skillnader mellan människor vad gäller hälsa, utbildning och social mobilitet.
Hur blev det så? Göran Therborn ser en rad samverkande orsaker. Avindustrialisering, oljekris och privatiseringar, en försvagad arbetarrörelse och nyliberalismens framjublade segertåg. Men framförallt ser han hur den gamla sortens värdeskapande och ansvarstagande kapitalism helt har ersatts av finanskapitalism. Den nya tidens ekonomiska makthavare är inte i första hand företagsbyggare och -ledare utan finanshajar, "köpare, slaktare och säljare av företag". Rikedomen skapas inte på fabriken utan på börsen. Kapitalismen har, menar Therborn, delvis "frikopplat sig själv från den produktiva ekonomin". Och idéerna om ekonomisk demokrati har pyst ut ur samhällskroppen som ett försvinnande minne.
Det är en massiv omförflyttning av ekonomiska medel, och därmed också av makt, som skett. På 1960-talet hade de femton rikaste familjerna i Sverige en samlad förmögenhet som motsvarade 1,7 procent av BNP. Idag (2017 års deklaration) har Sverige 187 miljardärer som tillsammans äger 2147 miljarder kronor (inte inräknat eventuella tillgångar utomlands), vilket motsvarar 48 procent av Sveriges BNP. Och även om Sverige av skatteexperter nuförtiden beskrivs som ett skatteparadis för de rika så flyttas en stor del av pengarna utomlands. Skatteverket uppskattar att 43 miljarder kronor varje år undandras skatt och att omkring 500 miljarder ligger gömda utomlands. I jämförelse varnar Moderaterna för att invandringen i Sverige i år kommer att kosta 40 miljarder. Så växer dynastierna i takt med att klyftorna djupnar, segregeringen ökar och tryggheten sjunker.
Therborns bok är inte en forskningsrapport. Den är mer av en personligt hållen pendang till det stora forskningsprojekt, ”Klass i Sverige”, som Therborn varit med om att driva. Det är en bok till lika delar fylld av fakta och vrede, av vetenskap och desperation. En berättelse om det svenska klassamhällets historia, dess envisa och organiserade bekämpande, och dess snabba och brutala återkomst.
En bok, framförallt, som låter oss förstå att det finns en annan berättelse om Sveriges nutidshistoria än den som dagligen ropas ut med skrämselskott om det främmande. Detta är det stora som har skett i Sverige under de senaste årtiondena. Detta är vad vi valt, och vad vi kan välja bort.
Gå till toppen