Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Vi vill anta förskolans största utmaning, bristen på utbildad personal.”

Men fler och bättre förskolor måste till för att minska barngrupperna, skriver Rose Marie Carlsson (S), ordförande i Malmös förskolenämnd.

Rose Marie Carlsson (S) är ordförande i förskolenämnden i Malmö.
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Att personalomsättningen på Malmös förskolor minskar och att alla anställda ska känna att de räcker till är viktigt för mig och för Socialdemokraterna.
Orsakerna till de problem med stress och arbetsbelastning som personalen pekar på är flera (Aktuella frågor 31/8). Lösningarna finns på olika nivåer. Samma problem råder i snudd på alla kommuner. Hela Sverige behöver utbildad personal, personalomsättningen är stor i de flesta kommuner och stress och sjukskrivningar finns i många välfärdsyrken, tyvärr.
Antalet barn i Malmö har ökat kraftigt de senaste åren till följd av den befolkningsökning som skett i staden. För att klara av att garantera alla en förskoleplats inom fyra månader har den rödgröna kommunledningen byggt 54 nya förskolor under de senaste fem åren. Idag finns det 3 000 fler platser än i början av mandatperioden.
Men fler och bättre förskolor måste till för att minska barngrupperna.
I Malmö har Socialdemokraterna också prioriterat lönerna inom förskolan. I år har de lägst betalda förskollärarna, de som tjänat under 29  000 kronor, prioriterats i en särskild lönesatsning.  Allt för att locka mer personal och behålla nuvarande anställda.
För att få en likvärdig förskola har Malmös förskoleförvaltning tillsammans med de fackliga organisationerna skapat en kommunal organisation som arbetar för bästa möjliga verksamhet. Ett led i det är att de medarbetare som arbetar närmast barnen ska avlastas från administrativa uppgifter. Dessutom ska 30 servicevärdar anställas. De ska, i form av extratjänster, avlasta övrig personal med kringuppgifter som fram- och avdukning vid måltider, tvätt och disk.
Socialdemokraterna i kommunledningen och i förskolenämnden har under flera år arbetat för att alla anställda i Malmö stad ska ha bra arbetsvillkor. Att minska stress och psykisk ohälsa har länge varit i fokus. Det arbetet vill vi fortsätta.
Kvinnornas sjukfrånvaro har redan minskat. En anledning är det så kallade nära ledarskapet där chefer ges ett ökat stöd som en del av arbetsmiljöarbetet, något som haft en positiv effekt inte minst inom förskoleförvaltningen.
Även om mycket görs för att skapa en bra förskoleverksamhet för barnen och bättre arbetsmiljö för alla som arbetar inom förskolan finns det en hel del kvar att göra, det förnekar jag inte.
Att Malmö nu nått ikapp efterfrågan på platser innebär att kommunledningen på allvar kan arbeta med utformningen av lokalerna och antal barn på avdelningarna.
Närmast vill vi socialdemokrater:
• Arbeta vidare för att barngruppernas storlek ska minska och för att förbättra lokalernas kvalitet.
• Garantera att barn med särskilda behov får rätt stöd. Vi avsätter årligen extra resurser för att möta barn med särskilda behov. Numera har alla utbildningsområden specialpedagog- och psykologteam som kompetensutvecklar och stöder verksamheten.
• Göra så att fler barn får ta del av förskolan. Även om andelen barn inskrivna i förskolan är nio av tio vill vi att den ska höjas. Ofta går inte de barn som skulle behöva förskolans pedagogiska stöd allra mest i förskola. Alla föräldrar ska motiveras att söka förskoleplats.
• Ha ett starkt fokus på bättre villkor och avlastning för personalen. Fortbildning ska ske på arbetstid.
• Anta förskolans största utmaning, bristen på utbildad personal.
Jag är övertygad om att förskolan behöver prioriteras många år framöver, inte bara från Malmö stad utan även från nationellt håll. En sak är säker:
Investeringar i bättre förskolor och bättre villkor för medarbetarna i förskolan går alltid före sänkta skatter.

Rose Marie Carlsson (S)

ordförande i förskolenämnden i Malmö
Gå till toppen