Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: På valdagen vill jag påminna om varifrån makten i samhället kommer

Schweiziska tidningar dagen efter att invånarna sa nej till köp av det svenska stridsplanet Gripen i en folkomröstning 2014. I Schweiz är folkomröstningar sedan länge en del av den demokratiska processen.Bild: Maria Davidsson/ TT
Det vi faktiskt gör på valdagen är att lämna ifrån oss vår makt. Vi lägger vår makt i andras händer. Detta finns det i demokratins namn anledning att fundera över.
Sverige anser sig, såvitt kan förstås, vara en av flera så kallade ”västerländska demokratier”. Nämnda demokratier och vårt sätt att tänka kan spåras tillbaka till Grekland och tiden omkring 400 år före vår tideräknings början och mer specifikt till Platons verk ”Staten”.
Bertrand Russell, en sentida författare och filosof, nämner i något av sina verk den ”direktdemokrati” som tillämpades under antiken i de grekiska stadsstaterna. Denna ser Russell leva än i dag. I en västerländsk demokrati, Schweiz, kan vi i vissa mindre kantoner se människor medels handuppräckning besluta om gemensamma angelägenheter!
Bertrand Russel gick bort 1970. I hans verk ”Västerlandets filosofi” ges en bild av mänskligt tänkande under några årtusenden.
Ta också del av Sokrates samtal med sina vänner i verket ”Staten”. Sokrates påpekar att han inte har svaren på alla frågor som uppstår utan talar om sig själv som barnmorska. Förlossningen föder klarhet i tanken om den rättrådiga människan och i förlängningen den rättrådiga staten.
Din egen tanketräning börjar när du läser (lyssnar av dialogen). Din skolning mot ditt tänkta medborgarskap i idealstaten den demokratiska idealstaten har börjat.
I debatten i samband valet måste frågan resas om huruvida vi i dagens Sverige har en fungerande demokrati. Vår svenska ”representativa demokrati”, menar undertecknad, har sedan länge sett sina bästa dagar. Exempelvis ser vi vikande medlemsantal i våra partier och dras med en föråldrad kommunallag. På typiskt politiskt maner har demokratiutredningar tillsatts som utmynnat i ett ”goddag yxskaft”. Där slås fast att i stort sett fungerar vår demokrati bra. Detta förvånar icke då det är alltför vanligt att samma välarvoderade politiker i kommun, landsting och riksdag sitter kvar den ena mandatperioden efter den andra.
Låt oss i god demokratisk ordning arbeta för att göra oss av med dessa långsittare i vilkas händer vi på valdagen lägger vår makt folkets makt! Dessa politiker skulle säkert må bra av att åter bli en del av gemenskapen på gräsrotsnivå.
Mer direktdemokrati med folkomröstningar enligt schweizisk modell är en väg och en möjlighet för var och en av oss att göra sin röst hörd.
Anmärkning: Demokrati betyder folkstyre och kommer från grekiskans ”demos”, folket, och ”kratos”, styre. Vi erinrar oss också första meningen i Sveriges rikes lag: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.

Ronny Larsson

Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen