Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Vetenskapsrådet kräver åtgärder på Max IV

Efter beskedet om stora förseningar med utbyggnaden av Max IV och direktörens avgång kräver nu både Universitetet och Vetenskapsrådet att forskningsanläggningen snabbt visar hur problemen kan rättas till.

Projektorganisationen på Max IV måste stramas upp, anser Vetenskapsrådet.Bild: Ingemar D Kristiansen
Max IV tillhör organisatoriskt Lunds universitet, men den som står för huvuddelen av pengarna är Vetenskapsrådet, en statlig myndighet direkt underställd Utbildningsdepartementet.
Det var Vetenskapsrådet som hade beställt den granskning som visade stora brister i projektledningen och informationsflödet på Max IV. När styrelsen för Max IV samlades till ett möte i tisdags presenterades granskningen av Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet.
Nu vill Vetenskapsrådet se en konkret och detaljerad åtgärdsplan, säger Björn Halleröd.
– Det kommer naturligtvis att krävas åtgärder på Max IV för att komma till rätta med projektplanering och liknande saker. Sedan har vi inga synpunkter på vilken person som är direktör, men vi måste ju följa upp och se till att våra pengar används på ett sätt som vi tycker är lämpligt.
Björn Halleröd, huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet.Bild: f8 studio
Är det din uppfattning att problemen på Max IV är organisatoriska och inte handlar om enskilda personer?
– Jag vet inte om man kan hålla isär de sakerna, men det är min uppfattning att det i första hand är ett organisationsproblem. Sedan är det ju så att organisationen sätts på plats av individer.
Lunds universitet hade begärt att styrelsen för Max IV lämnar in en åtgärdsplan redan under torsdagen, bara två dagar efter styrelsemötet. Den tvåsidiga plan som styrelsen då lämnade in innehåller tre punkter.
Bristerna i projektledningen ska enligt styrelsens plan åtgärdas genom att en erfaren projektledare tas in så snabbt som möjligt för att stötta den tillförordnade direktören. Därtill behövs det enligt styrelsen ett särskilt projektkontor med alla nödvändiga planeringsverktyg.
Oklarheterna i ansvarsfördelningen och delegationsordningen ska avlägsnas genom att en tydlig beslutshierarki mellan golvet och högsta ledningen sätts på plats. Styrelsen ska rekrytera en ny direktör med lämplig profil och ser dessutom över styrelsens egen sammansättning.
Därutöver ska kommunikationsprocesserna både internt på Max IV och med finansiärer samt andra intressenter ses över.
Vetenskapsrådet vill dock ha en mer omfattande plan som man inte kan sätta ihop så snabbt, säger Björn Halleröd.
– Vi vill ha en åtgärdsplan där man tydligt visar att och hur man tar itu med de punkter som finns i vår rapport. En sådan plan gör man ju inte på ett par dagar, men vi vill ha det före vårt råds nästa möte som är i november.
Redan den 21 september ska styrelsen för Max IV lämna en mellanrapport till universitetsstyrelsen. En slutgiltig rapport ska lämnas både till rektorn och till Vetenskapsrådet den 6 november.
Samtidigt som det är viktigt att snabbt ta itu med problemen på Max IV vill Björn Halleröd påpeka att det Max IV i grunden är en mycket bra anläggning.
– Vi väntar så klart att snart ha en organisation på plats som återrapporterar, men vi har också fullt förtroende till att vi har en anläggning som kommer kunna leverera. Alla grundförutsättningarna finns och det finns ingen anledning för oss att tro att man inte skulle få Max IV att fungera. Men vi kommer naturligtvis noggrant att följa upp att det verkligen sker.
Fakta

Detta har hänt

1986 – Synkrotronen Max I invigs. Ringen har en omkrets på 32 meter.

1996 – Max II tas i bruk.

2007 – Max III startas.

2010 – Max IV börjar byggas.

2012 – Christoph Quitmann tillträder som direktör för Max IV.

2013 – Hans Hertz utses till styrelseordförande för Max IV.

2016 – Max IV invigs av kungen och statsministern.

Maj 2018 – Lägesrapport från Max IV visar att utbyggnaden av strålrören är försenad med upp till två och ett halvt år.

Juni 2018 – Hans Hertz avgår som ordförande för Max IV efter kritik för dålig kommunikation.

Augusti 2018 – En oberoende granskning, som Vetenskapsrådet beställt, riktar hård kritik mot projektledningen och prioriteringarna på Max IV.

September 2018 – Christoph Quitmann avgår eftersom han förlorat styrelsens och Universitetets förtroende. Max IV-laboratoriets vetenskapliga chef Ian McNulty föreslås som tillförordnad direktör.

Gå till toppen