Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Oklart läge. Men tydligt reformbehov.

Anders Ygeman (S) på måndagen.Bild: Jonas Ekströmer/TT
Socialdemokraterna siktar på blocköverskridande lösningar. Men vid en koalition är det naturligt att största partiet får statsministerposten, framhöll Anders Ygeman (S) också på måndagen – liksom för att sätta tonen inför eventuella breda samtal.
Allianspartierna vidhöll å sin sida kraven på att statsminister Stefan Löfven (S) ska lämna sin post. Läget är hisnande jämnt efter söndagens val och med förtids- och utlandsröster kvar att räkna kan det fortfarande bli dött lopp i mandatfördelningen.
Det är med andra ord svårt att sia om hur den nya ministären kommer att se ut. Desto tydligare är en del som den nya regeringen behöver göra.
Stora reformer krävs på flera centrala områden, vilket det talats om länge. Likväl togs inga stora, strukturella grepp under förra mandatperioden. Nu är det hög tid att agera.
Skattesystemet behöver ses över. De en gång så raka och enkla principerna har utvecklats till en snårskog av särregler och undantag. Här behövs ett brett initiativ för att förtydliga och förenkla. Samtidigt kan taxeringens tyngdpunkt behöva förskjutas mot lägre beskattning på arbete och högre på kapital.
Även på bostadsmarknaden krävs genomgripande åtgärder. Uppenbart räcker det inte att enbart bygga nytt för att möta befolkningens växande behov. Varken flyttkedjor eller hyressättning fungerar tillfredsställande och nya låneregler har gjort det ännu svårare, i synnerhet för unga, att hitta någonstans att bo.
Vidare behövs åtgärder på arbetsmarknaden som ger fler nyanlända större möjligheter till jobb. Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda talar sitt tydliga språk: utan reformer för fler enkla jobb riskerar många att fastna i utanförskap. Problemen blir inte mindre när konjunkturen försämras med sjunkande efterfrågan på arbetskraft.
Därtill kommer den sorgligt försummade fråga som bara blir mer angelägen för varje dag som går: klimatet. Det brådskar att minska utsläppen av växthusgaser och ytterligare punktåtgärder räcker inte i sig. Klimathänsyn måste löpa som en röd tråd genom allt i den nya regeringens arbete.
Det finns en lysande möjlighet att ta krafttag inför framtiden med just detta övergripande perspektiv.
Fossildrivet inrikesflyg har inte framtiden för sig, men det har däremot inrikesresandet. Det borde nu finnas förutsättningar för en uppgörelse om snabb utbyggnad av höghastighetsspår mellan landets största städer. En sådan satsning skulle även öppna för fler spårbundna transporter på befintliga stambanor. Naturligtvis blir det dyrt, men med dagens låga statsskuld skulle delfinansiering med lån vara ganska odramatisk. Visst läggs amorteringar på framtida generationer, men det blir i hög grad också de som åker med de snabbare tågen.
Att göra-listan ligger klar för nästa ministär. Blocköverskridande lösningar behövs på flera områden, oavsett vem som bildar regering. Den nya mandatperioden måste – till skillnad från den förra – präglas av politisk handlingskraft.
Gå till toppen