Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Svensk tillväxt skrivs ned rejält

De senaste årens högkonjunktur har varit svagare än vad som först beräknats, visar färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Tillväxten i det andra kvartalet skrivs också ned. – Dagens nedrevideringar var större än vad de flesta hade räknat med, säger Nordeas chefsekonom Andreas Wallström.

Hushållskonsumtionen ökade med 0,9 procent under det andra kvartalet. Arkivbild.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,8 procent under det andra kvartalet 2018 jämfört med kvartalet före. På årsbasis steg tillväxten i Sverige med 2,5 procent.
Sett till tidigare preliminära beräkningar är dagens siffror från SCB tydliga nedskrivningar vad gäller farten i svensk ekonomi den senaste tiden. Det gäller även för tillväxtnivåerna några år bakåt, enligt Nordeas chefsekonom.
– Såväl 2016 som 2017 års BNP-siffror skrevs ned. Generellt sett har de senaste årens högkonjunktur varit svagare än vad som först beräknats, säger Andreas Wallström.
Medan Nordea prickar tillväxtutvecklingen för det andra kvartalet jämfört med årets tre första månader missar storbanken prognosen på årsbasis. Där hade Wallström och hans kollegor förväntat sig en BNP-tillväxt om 3 procent.
Sämre handelssiffror var en av faktorerna som bidrar till dagens nedrevidering.
– Exportökningen om 0,4 procent var förhållandevis svag jämfört med utvecklingen på importsidan. Sedan visar SCB:s siffror på att investeringarna har planat ut, säger Wallström.
Däremot var utvecklingen i hushållens konsumtion fortsatt god under det andra kvartalet, enligt Wallström. Men detaljhandelns djupdyk i sommar kommer troligtvis att slå igenom framöver.
– Hushållskonsumtionen visade på ganska hög tillväxt i det andra kvartalet. Men månadsstatistiken har pekat på en väldigt svag detaljhandel i juli, vilket kommer synas i det tredje kvartalet.
Fakta

Tillväxten under andra kvartalet

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 0,8 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande period 2017 ökade BNP med 2,5 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Hushållens konsumtion ökade med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen steg med 0,3 procent. Exporten ökade med 0,4 procent och importen steg med 0,8 procent.

Under första kvartalet så växte BNP med 0,5 procent jämfört med kvartalet före och ökade med 2,8 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Gå till toppen