Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
"Tillit skapas där människor lever, bor och arbetar."

Vicerektorn vid Malmö universitet, Tapio Salonen, uppmanar stadens politiker att underlätta människors engagemang.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tilliten i lokalsamhället är som lägst i Malmö.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Grunden för ett fungerande samhälle är tillit, på såväl nationell som lokal nivå. Tillit skapas i lokalsamhället där människor lever, bor och arbetar. Ulf Andreasson, seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, anser att det är centralt att skapa förutsättningar för platser där möten kan ske, så att invånarna uppmuntras att engagera sig i sitt lokalsamhälle (Aktuella frågor, 10/9).

Det stöds även av den nationella Tillitsbarometern som görs i samarbete mellan Malmö universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Undersökningen är en bred studie av social tillit i Sverige och genomförs med syftet att se hur tilliten ser ut på lokal nivå.

Annons

Annons

De första resultaten från den senaste Tillitsbarometern visar att en stad som Malmö behöver arbeta för att stärka människors tillit till sin omgivning. Det som sticker ut är att tilliten i lokalsamhället är som lägst i Malmö där den ligger på 48,5 på en skala mellan 0 och 100. Skalan baseras på ett sammansatt mått utifrån tillit till grannar, människor i bostadsområdet och boende i kommunen.

Glädjande nogär dock Sverige liksom övriga nordiska länder ett samhälle där tilliten fortfarande är hög. En stor andel personer litar på sina medmänniskor, politiker och tjänstemän, precis som Ulf Andreasson skriver. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort de grupper som inte har samma tilltro till samhället. I Tillitsbarometern framgår det att tilliten i Malmö är låg särskilt bland lågutbildade, utrikesfödda och personer med låga inkomster. Dessa "låglitare" tenderar att bo i områden där hyresrätten – ofta inom allmännyttan – dominerar som bostadsform.

På samma gång finns det en intressant paradox. Även om Malmö har en hög andel personer som känner sig otrygga så finns det också en starkare framtidstro här jämfört med riksgenomsnittet. Var tredje Malmöbo anser att livet kommer att vara bättre om tio år, jämfört med var femte i övriga landet. Detta kan hänga samman med att Malmö har en ung befolkning samtidigt som det finns en växande företagskultur. Det finns också många tecken på att den negativa ekonomiska utvecklingen har börjat vända.

Annons

Malmö är en sysselsättningsmotor i regionen. Många människor har pendlat till sitt arbete i Malmö från kranskommunerna, men nu ökar andelen sysselsatta som också bor i staden snabbare i Malmö jämfört med riket och regionen. En annan ljuspunkt är att utbildningsnivån blir allt högre, särskilt bland kvinnor. Malmöbor i åldrarna 35-44 år med minst tre års högskoleutbildning är högre än i landet i stort. De senaste åren har också hushållsinkomsterna i Malmö ökat snabbare än i resten av landet, även om det är från en betydligt lägre nivå.

Annons

Det är därför lätt att förstå att framtidstron är stark. Men det gäller att politikerna inte slår sig till ro eftersom tillitssiffrorna är oroande i Malmö. Det handlar om att skapa en utveckling som inkluderar människor och där politikerna bryr sig lika mycket om kommande budgetar som människors möjligheter att få inflytande och påverka i frågor som rör exempelvis arbete, bostad, utbildning, kultur och fritid.

Även lärosäten har en viktig roll i att bidra till en mer jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Här handlar det mycket om att komma med nya infallsvinklar och förslag till lösningar.

När det finns människor som lever i permanent fattigdom uppstår ett ”vi och dom”, vilket är förödande för tilliten. Enligt Ulf Andreasson är risken för ökad misstro större om människor i permanent utanförskap har en annan etnisk bakgrund, och han understryker att den ekonomiska politiken måste motverka framväxandet av en underklass.

Annons

När nu varken de rödgröna eller alliansen har egen majoritet blir det svårt att styra Malmö stad på traditionellt vis. Sverigedemokraterna kan få en vågmästarroll i Malmö. Hur tänker de arbeta för att öka tryggheten och tilliten för alla Malmöbor?

Det är väldigt viktigt för alla politiker att i betydligt högre utsträckning än hittills lyssna på medborgarna och skapa förutsättningar för människor att engagera sig lokalt.

Tapio Salonen

Tapio Salonen är professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy