Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: En stad kan inte bara byggas med hus – låt Lunds gröna pärlband vara

Lunds kommun är på grund av sin tillväxt i ett guldläge och borde värdera sina stadsbyggnadsprojekt högre, skriver Johan Sundberg. På bilden S:t Jörgens park, som berörs av byggprojektet i insändaren.Bild: Ingemar D Kristiansen
Sedan många år finns planer på att bebygga den östra delen av Sankt Jörgens park i Lunds kommun. En ny detaljplan är nu ute på samråd. Planområdet ligger mitt i hjärtat av östra Lund på gränsen mellan Professorstaden och Galgevången. På grund av ett gammalt löfte ska marken säljas till byggföretaget Veidekke som planerar att bygga punkthus i det som annars är en anrik villastad. Detta trots att både översiktsplanen och den gällande detaljplanen markerar platsen som värdefull parkmark.
Längs Hardebergaspåret finns en serie grönytor som är sammanflätade med bebyggelsen. På spåret färdas tusentals cyklister och fotgängare genom en parkmiljö som växelvis breder ut sig och smalnar av. Planområdet utgör en sådan grön pärla på ett band som sträcker sig från Dalbyvägen hela vägen ut till Hardeberga.
Det finns verkligen anledning att vara vaksam när detta gröna pärlband hotas. Det har hävdats att skogsområdet är ostädat och utgör en otrygg miljö. Det kanske delvis är sant, även om områdets barn också leker där. Men att området har brister idag är ingen ursäkt för att skövla det. Alla ytor i en kontinuerlig parkmiljö måste inte vara ordnade. Skogspartiet behövs i den övergripande grönstrukturen. En stad kan inte bara byggas med hus. Naturmiljön fungerar som ett kitt som håller ihop hela kakan.
Planförslaget innehåller flera skrymmande punkthus med stora fönster mot parken. Här blir det smaskiga lägenheter och byggaren står tveklöst att tjäna tiotals miljoner. Men vad får staden? Husen är avskalade i sitt formspråk - en slags konturlös nyfunktionalism med smala fönsteröppningar mot Tornavägen. Flera snålheter avslöjar sig direkt; bilparkering i markplan, putsade fasader istället för områdets typiska tegel och närmast obefintliga publika ytor i markplan. Ett 3,2 till 3,5 meter högt plank blir gränsen mot Tornavägen och är en förutsättning för att klara bullerkraven. Lösningen är en stadsbyggnadsmässig mardröm och är rimligtvis en eftergift till byggherren. Att detta har passerat förbi kommunhusets arkitekter är faktiskt svårt att greppa. Nu står man istället med mössan i hand och ser på när ett byggbolag rullar ut ett stycke förortsarkitektur i en av stadens finaste parker. Hur kan ett förslag med så okänsliga lösningar vara något som kommit så långt i planprocessen?
Ett av svaren är att stadsbyggnadsnämnden helt enkelt inte förstått värdet av platsen. Men i det här fallet är försäljningen helt enkelt resultatet av en enskild aktörs tjat. Efter ett par–tre år av diskussioner med köparen tecknades 2013 ett avtal där Lunds kommun förbinder sig att inte sälja marken till någon annan. Vid något tillfälle har några politiker och tjänstemän helt enkelt gjort upp affären enligt principen “först till kvarn”. Denna tradition är smidig för tjänstemän och byggherrar som i praktiken är kollegor på olika sidor om gränsen mellan det privata och offentliga. Men en sådan förbrödring är inte det långsiktigt bästa för staden. Den gör det omöjligt att ställa högre krav än de som kommunen och en redan utvald aktör kan enas om. Det blir helt enkelt en kompisaffär.
Hur ska då staden byggas? Ja det måste i alla fall göras med en målmedveten planering. Stadsbyggandet även på små byggrätter i Lund måste baseras på analyser av områdets behov och inte bara passivt hantera affärer som gjorts upp bakom låsta dörrar. Om man väljer att sälja värdefull mark så måste detta göras på ett öppet och ärligt sätt - till exempel genom markanvisningstävling. Lunds kommun är på grund av sin tillväxt i ett guldläge och borde värdera sina stadsbyggnadsprojekt högre. När det redan finns översiktsplan och detaljplan som markerar ett område som särskilt värdefull parkmark borde en försäljning inte ens komma på fråga. Lundaborna förväntar sig en stadsbyggnadsnämnd som ställer höga krav på hela vår byggda miljö - både för byggnader och allt det gröna däremellan.

Johan Sundberg

Gå till toppen