Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Debattinlägg: ”Sätt Malmö före partiet. Tala med företrädare för alla partier. Ha roligt.”

Den tidigare kommunstyrelseordföranden i Malmö, Joakim Ollén (M), ger råd till sin tilltänkte efterträdare Torbjörn Tegnhammar.

En kommunledning med moderaten Torbjörn Tegnhammar (bilden) i spetsen behöver visa lyhördhet och kunna kompromissa, menar hans företrädare Joakim Ollén (M).Bild: Johan Nilsson/TT
Det är självklart att ett demokratiskt system vitaliseras av maktskiften. I hundra år har Malmö regerats av Socialdemokraterna, endast med två undantag under perioden 1985–1994. Sedan dess har S styrt staden, om än med vikande väljarunderlag och på senare år i framtvingad koalition med Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller en kombination av dem.
När de socialdemokratiska makthavarna 1985 – efter 66 års oavbrutet styre – fick överlämna makten gav det en känsla av overklighet. Efter ytterligare 24 år ser det nu ut som om socialdemokratiska politiker får lämna ledande poster till företrädare för alliansen. Det är bra för demokratin, men också för Malmö. Nya idéer och nya personer får chans att visa hur de vill att Malmö ska förbättras och utvecklas.
Vad är likt och vad är olikt, 1985 och 2018? Vad kan vara värt att tänka på för nya makthavare?
Då var situationen förstås en annan. Politiken hade i decennier varit påtagligt socialistisk. Kommunen skulle äga all mark, styra allt byggande och ha monopol på alla välfärdstjänster. Till och med ett kommunalt rederi hade etablerats. Miljonprogramområden byggdes medan medelklassen flyttade till Vellinge.
Malmö behövde ett verkligt systemskifte, ett begrepp som senare bannlystes i svensk politik men som då verkligen var relevant. Det krävdes en radikal omläggning av politiken för att bygga bostäder vid havet där det dittills bara släppts fram industri, för att sänka den ständigt höjda skatten, för att göra Malmö till en kulturstad och inte minst för att bryta alla dessa kommunala monopol. Det fanns också ett parlamentariskt underlag för ett systemskifte.
Nu må behoven av politisk förnyelse vara stora, men den politiska ledningen kommer att ha en ytterst svag bas i kommunfullmäktige. Det kommer att kräva mycket lyhördhet, kompromissvilja och smidighet. Några tankar utkristalliserar sig särskilt tydligt i denna situation.
Den politiska ledningen behöver utnyttja kompetensen hos kommunens medarbetare. Lyssna på erfarenhet och sakkunskap inför beslutsfattandet. Visst finns det tjänstemän som har en egen och avvikande politisk agenda, och dem bör man göra sig av med. Men de flesta har en ytterst lojal ambition att nå fram till sakligt välavvägda beslut.
Sätt Malmö före partiet. Det är en utbredd vanföreställning att ideologier inte ryms i den kommunala politiken. Det gör de i högsta grad – ta exempelvis frågan om valfrihet i välfärden. Men de beslut en kommunledning driver igenom måste alltid utformas med utgångspunkt från vad som är bra för Malmö, inte vad som står i något partiprogram. Som kommunstyrelseordförande har man ett särskilt ansvar för att se till alla medborgares intresse.
Tala med företrädare för alla partier, både samverkande och motståndare. Det finns en märklig idé om att åsikter hos partier man inte gillar är smittsamma. Så är det inte. Tvärtom är det viktigt att kommunicera med dem som står långt ifrån ens egen uppfattning. Meningsutbyte och diskussion minskar polariseringen. Kanske man inte övertygar motståndaren, men konfrontation får aldrig bli ett självändamål. Ovilja att mötas i samtal är på ett högre plan att undergräva demokratins ideal. Dessutom är det mycket försvårande för en smidig och effektiv ledning av en kommun.
Ha roligt. Här finns mycket att lära av dansk politik. Ett smil i ett knepigt läge kan faktiskt lösa upp knutar och påminna om att även svåra politiska beslut inte behöver vara så allvarliga. Eller för att tala med den danske författaren Piet Hein: "Den som bara tar skämt som skämt och allvar bara som allvar, har faktiskt missförstått båda."

Joakim Ollén

Joakim Ollén är VD i Kunskapsporten AB. Han var kommunstyrelsens ordförande (M) i Malmö stad 1985–1988 och 1991–1994.
Gå till toppen