Annons

Annons

Lund

Insändare
MP stödjer inte exploatering av värdefull grönska i S:t Jörgens park

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ulf Nymark (MP) listar en rad orsaker till att Miljöpartiet i Lund motsätter sig fyravåningshusen i S:t Jörgens park.

Bild: Tom Wall

Annons

Svar till Johan Sundberg, Sydsvenskan 14 september.

Ett byggbolag kontaktar kommunen med en idé om att bygga i S:t Jörgens park. Tre fyravåningspunkthus vill bolaget bygga i parkens östra del. Efter bolagets framställning till kommunen begärde den vid aktuell tidpunkt alliansdominerade tekniska nämnden planuppdrag. Byggnadsnämndens majoritet - bestående av samtliga partier utom Miljöpartiet – röstade ja till att utarbeta en detaljplan som tillmötesgick byggbolagets önskemål. Därmed åsidosatte majoriteten skrivningar i såväl bevaringsprogram, grönprogram och översiktsplan för Lunds kommun. Miljöpartiet säjer nej till byggande i parken och vi säjer därmed ja till grönska och park för allmänheten.

Vårt nej till exploatering i parken grundar sig framför allt i följande omständigheter:

Annons

Lunds kommuns välfärdsrapport 2017 slår fast att tätorten Lund har en av svenska städers lägsta tillgänglighet till grönytor.

I gällande översiktsplan för kommunen ligger parken inom ett område som är markerat som värdefull natur.

Annons

Förslaget till ny översiktsplan pekar ut planområdet som en del av ett blå-grönt huvudstråk och att förtätning/exploatering bör ske på andra ytor.

Lunds kommuns grönprogram som nu håller på att processas fram framhåller området som en korsning mellan två grönstråk som ska förstärkas, inte försvagas, vilket skulle bli följden av exploateringen.

I Lunds kommuns bevaringsprogram pekas parken ut som kulturhistoriskt intressant.

Planområdet som nu är allmän plats privatiseras.

Enligt stadsbyggnadskontorets bedömning kan exploateringen upplevas som en privatisering av S:t Jörgens park.

Grönska försvinner, djurlivet påverkas negativt, markytan för infiltration av regnvatten blir mindre.

Tilläggas bör att Miljöpartiet givetvis är positivt till byggande av bostäder och förtätning. Men så länge möjligheterna till byggande på redan hårdgjorda ytor och överdimensionerade trafikytor inte är uttömda finns ingen som helst anledning att acceptera byggande i parker.

Annons

Därför har vi i såväl byggnadsnämnden som i kommunstyrelsen reserverat oss mot exploateringen i S:t Jörgens park.

Ulf Nymark (MP)

Vice ordförande i byggnadsnämnden, Lund

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy