Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Varför har det på 28 år inte kommit fram fler röster om kvinnor och män?

Huvudproblemet har aldrig varit att en lärare under mer än 28 år hållit en föreläsning som sedan länge passerat sitt bäst-före-datum, utan att detta fått ske helt okommenterat, skriver Björn Båtshake.Bild: Emil Langvad/TT
Höstterminen 1990 satt jag som nybliven läkarstudent på en föreläsning som bland annat handlade om biologiska skillnader mellan könen. Vi fick lära oss att homosexualitet berodde på en biologisk avvikelse och att detta var bevisat genom magnetkameraundersökningar av hjärnor. Med hänvisning till kvinnors klenare fysionomi fick vi höra att det var befängt och olämpligt att kvinnor sökte sig till klassiskt manliga yrken. Nu, 56 terminer senare, håller samma akademiska lärare en snarlik föreläsning, vilket vid otaliga tillfällen uppmärksammats, senast i måndagens Sydsvenskan.
Läs också Studentkritik mot föreläsning om skillnader mellan könen
Den akademiska läraren har under årens lopp utvecklat till en raffinerad konstform att inte säga något som det saknas vetenskapliga belägg för. Genom val av källor och formuleringar framträder dock ett underliggande budskap inte helt olikt det jag fick höra för 28 år sedan.
Det är knappast kontroversiellt hävda att vi behöver läkare med goda kunskaper om människokroppens biologi men som också har en förmåga att se människan i sitt sociala sammanhang. Inte vid något tillfälle har jag vid min egen undervisning av läkarstudenter iakttagit någon oförmåga till biologiskt tänkande. Däremot har jag uppfattat att flera läkarstudenter efterfrågar perspektiv som blir komplement till den biologiska kunskapen.
Medicinska fakulteten ansvarar för läkarutbildningen vid Lunds universitet och har under minst 28 år ignorerat oräkneliga protester mot föreläsningen. Fakultetens passivitet är anmärkningsvärd med tanke på att problemet är lätt att lösa. Om man inte vill ta bort föreläsningen ur kursschemat (vilket man kanske inte vill i rädsla för att bli anklagade för att lägga munkavle på en respekterad forskare) kan man i stället lägga till en ny föreläsning som ger ett nyanserat motperspektiv. Huvudproblemet har aldrig varit att en akademisk dinosaurie under mer än 28 år hållit en föreläsning som sedan länge passerat sitt bäst-före-datum, utan att detta fått ske helt okommenterat.
Ett ännu större problem är att medicinska fakultetens undfallenhet skadar den akademiska friheten. Ett kompetent akademiskt ledarskap och ett förtroende från det omgivande samhället utgör förutsättningar för akademisk frihet. Debatten får nu slagsida till akademins nackdel. Det blir svårt att argumentera för höjda anslag och ökad autonomi för en fakultet som förefaller sakna ryggrad och ett fungerande ledarskap. Med tanke på fakultetens lamhet under dessa 28 år framstår det som mest rimligt att genast ställa fakulteten under Utbildningsdepartementets förvaltning.

Björn Båtshake

Lund

Svar:

Det har inkommit skarp kritik mot en föreläsning ”Arv och miljö om biologiska könsskillnader” på läkarprogrammet vid Lunds universitet (se Sydsvenskan 17/9).
Vi tar studenters synpunkter på största allvar. Vi tar också den akademiska friheten på största allvar. Det är viktigt att olika perspektiv får utrymme vid våra utbildningar. Däremot ska vi aldrig ge avkall på undervisningens vetenskaplighet och ett professionellt bemötande av våra studenter. Just nu utreder Lund universitet om den aktuella föreläsningen har levererats på ett kränkande vis. Vi planerar också att ge undervisningsmoment med andra perspektiv som kompletterar det biologiska.
Vi arbetar ständigt med att integrera frågor om likabehandling, jämställdhet och mångfald i alla medicinska fakultetens utbildningsprogram. När det gäller läkarprogrammet pågår ett stort utvecklingsarbete som omfattar hela utbildningen. Sedan tidigare finns på femte terminen, och den kvarstår, en likarättsdag som behandlar genus, diskrimineringsgrunder och jämlik vård.
Till skillnad mot till exempel Uppsala, där man valt att ägna en sammanhängande vecka åt olika perspektiv på köns- och genusaspekter i anslutning till undervisning om biologiska skillnader mellan kvinnor och män, har vi i Lund valt att lägga upp utbildningen på ett annat vis. I Lund är dessa inslag fördelade på olika terminer, men vi har samma ambition om ett balanserat perspektiv sett till hela utbildningen.

Erik Renström

Dekan

Maria Björkqvist

Vicedekan

Christer Larsson

Ordförande i programnämnden för läkarutbildningen
Gå till toppen