Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Jag är trött på angrepp som baseras på ren hörsägen

Germund Hesslow (bilden) skriver att han är hjärtligt trött på att bli kritiserad av personer som inte själva har tagit del av hans föreläsning om biologiska könsskillnader.Bild: Håkan Röjder
Svar till Björn Båtshake, Sydsvenskan den 20 september.
Läs också Varför har det på 28 år inte kommit fram fler röster om kvinnor och män?
Björn Båtshake hörde för 28 år sedan min föreläsning om könsskillnader på läkarutbildningen och tycker nu att tiden är mogen att reagera. Han gör det i form av ett oförskämt personangrepp.
Björn Båtshake skriver att ”Vi fick lära oss att homosexualitet berodde på en biologisk avvikelse och att detta var bevisat genom magnetkameraundersökningar av hjärnor.”. Han tycks tro att själva omnämnandet av detta räcker för att visa vilken ”dinosaurie” jag är. Men nästan alla som, i motsats till Björn Båtshake vet något om saken, är eniga om att homosexualitet har en biologisk grund. Några magnetkameraundersökningar har jag aldrig nämnt, men det är ju lätt att glömma efter 28 år.
Björn Båtshake skriver också: ”Med hänvisning till kvinnors klenare fysionomi [Björn Båtshake tycks inte veta vad ordet betyder] fick vi höra att det var befängt och olämpligt att kvinnor sökte sig till klassiskt manliga yrken.”. Detta har jag förstås aldrig sagt. Det är helt gripet ur luften. Däremot har jag påpekat att könen i genomsnitt är olika och att de bland annat därför ofta väljer olika yrken. Någon åsikt om vad kvinnor bör välja har jag aldrig uttryckt.
I verkligheten försöker jag ge en vetenskapligt grundad bild av ämnet. Björn Båtshake vet att det är så men försöker framställa även detta som något misstänkt. Jag har enligt honom ”under årens lopp utvecklat till en raffinerad konstform att inte säga något som det saknas vetenskapliga belägg för” följt av odokumenterade insinuationer.
Björn Båtshake försöker ge sken av att dagens föreläsning knappast skiljer sig från den han hörde för 28 år sedan. I verkligheten uppdateras den, till skillnad från Båtshakes minne, kontinuerligt. I våras redovisades till exempel en stor studie från i år av volymskillnader mellan könen hos olika delar av hjärnan. Föreläsningen avslutas med en uppmaning till studenterna att tänka och läsa själva varvid jag visar en bild av Cordelias Fines bok ”Testosterone Rex” från 2017, som kritiserar det biologiska perspektivet.
Naturligtvis har jag ingenting emot om man skulle vilja komplettera min undervisning med ”en ny föreläsning som ger ett nyanserat motperspektiv”. Kanske kan man rekrytera lämpliga nyanserade föreläsare från Genusvetenskapliga institutionen, förslagsvis vid den konferens om marxistisk feminism som de organiserar i Lund om fjorton dagar.
Jag börjar bli hjärtligt trött på att folk, som inte kan argumentera i sak och uppföra sig som man bör på ett universitet, framför illvilliga personangrepp baserade på ren hörsägen. Första gången min föreläsning togs upp i Sydsvenskan var 2010 i form av ett öppet brev till rektor från en student som inte hört den men kände någon som gjort det. Dåvarande prorektor, som inte heller hört föreläsningen, spädde på med rent förtal. Nyligen uppmärksammade tidningen ett angrepp från en student som började skriva kritiska brev till kursledningen redan innan hon gått kursen. Och nu kommer Björn Båtshake med ett angrepp baserat på vad han minns efter ett kvarts århundrade kombinerat med hörsägen om dagens föreläsning. Det hela är så tarvligt och dumt att man tappar andan.

Germund Hesslow

Gå till toppen