Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
"Vi utmanar andra vid Malmö universitet att rikta sig till både fattiga och rika."

Professorer i socialt arbete ämnar söka sig till nya platser och människor för att binda samman staden.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö universitets placering i de rika områdena förstärker stadens särglidning, menar två professorer i socialt arbete samt den ansvarige för organisationen Helamalmö.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Under det senaste decenniet har segregationen och ojämlikheten vuxit, inte minst i städer. Uppväxtvillkoren för unga skiljer sig åt påfallande, beroende på i vilken del av Malmö de unga bor. Strukturer har inverkan på människors liv.

De senaste åren har politiker och politiska partier tävlat om att överträffa varandra i förslag om ”hårdare tag” för att stävja ”gängproblemet” eller ”utanförskapets problem”. Det sägs att vissa platser – så kallade ”no go-zoner” – är för farliga för att besöka och att militär borde sättas in.

Men den främsta utmaningen när det gäller att hindra att städer som Malmö glider isär och polariseras ligger i den sociala ojämlikheten. Inte minst unga vuxna har olika villkor och framtidsmöjligheter. Polis och lagstiftning rår inte på detta.

Annons

Här krävs istället ett långsiktigt socialt arbete där människor i olika stadsdelar blir delaktiga. Både kommuner och aktörer i den frivilliga sektorn har stor betydelse. Men även lärosäten spelar en nyckelroll.

Annons

Det är fantastiskt bra för staden att Malmö högskola blev universitet. Malmö universitets placering i de rika områdena förstärker emellertid stadens särglidning, och frammanar tankar om att högre utbildning och akademisk kunskap bara är till för vissa – de som har pengar eller de som har föräldrar som läst vidare.

Ett universitet skulle kunna skapa hopp och framtidstro för många. Malmös nya universitet skulle kunna utnyttja just det faktum att det är nytt. Det är möjligt att göra saker som andra universitet inte gör. Om universitetet ska vara en aktiv kraft när det gäller att motverka splittringen av staden krävs det att det lär av dem som bor och verkar i omgivningen. Det räcker inte att bara visa sig eller involvera sig i något kortsiktigt projekt.

Vad som krävs är verklig dialog, en vilja att lyssna och att på så vis bli en del av även de områden som stigmatiserats. Universitetet behöver också röra sig i staden och finna långsiktiga samarbeten. Då kan universitetet medverka till det som kommissionen för ett hållbart Malmö skisserade för några år sedan – ett rörligt och dialogskapande universitet, som syns i och utgör en aktör i staden.

Att verka, synas och integrera sig i staden måste prioriteras lika högt som vetenskapliga publikationer och forskningsmedel. Här kan Malmö universitet bli ett nytt universitet i ordets verkliga bemärkelse. Och härmed kan Malmö bli ett exempel för andra universitet att följa.

Annons

Annons

Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet visar en möjlig väg. Institutionen rör sig nu mot Nydala i stadsdelen Fosie. Där inleds ett intimt samarbete med organisationen Helamalmö, som verkar för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. I en gemensam avsiktsförklaring står att "vi har en vision om ett universitet för alla och vill föra in och integrera akademin i de stadsdelar som starkt missgynnas av segregation och ojämlikhet”. Samarbetet kommer att äga rum på Mötesplats: Helamalmö som öppnar den 22 oktober på Nydalatorget. Redan nu är föreläsningar på socionomprogrammet planlagda dit.

Här skapas dialogseminarier med människor som arbetar med sociala frågor, både inom frivillig- och offentlig sektor. Deras kunskaper om staden och om socialt arbete behöver erkännas och uppvärderas. Här bedrivs ömsesidiga mentorsprogram där studenter och anställda från Institutionen för socialt arbete löpande samtalar med unga människor från området. Tanken är att parterna ska lära sig av och stärka varandra, och förändras en smula som människor.

Idag, tisdag (25/9),arrangeras också en releasekonferens på Mötesplats: Helamalmö. Vid konferensen presenterar några av medförfattarna till boken Manifest – för ett socialt arbete i tiden sina bidrag och diskuterar dem tillsammans med både socialarbetare och studenter. Flera arrangemang väntar.

Helamalmö och institutionen för socialt arbete visar vägen. Härmed utmanar vi andra att också bidra till att göra universitetet till en kraft för alla – fattig som rik – och att bidra till att staden och samhället hänger ihop.

Philip Lalander

Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Nicolas Lunabba

Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig för Helamalmö.

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy