Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
"Ge upprättelse till bröderna Ibra Lo och Pape Matar."

Tre europaparlamentariker skriver ett öppet brev till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) och migrations- och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tre europaparlamentariker uppmanar migrationsminister Heléne Fritzon (S) och justitieminister Morgan Johansson (S) att granska behandlingen av de två senegalesiska bröderna Ibra Lo och Pape Matar, som tvångsutvisades i förra veckan.

Bild: Christine Olsson/TT

Annons

Vi uppmanar justitieminister Morgan Johansson (S) och migrationsminister Heléne Fritzon (S) att omgående och ingående granska den tvivelaktiga behandlingen av de två senegalesiska bröderna Ibra Lo och Pape Matar, som tvångsutvisades i förra veckan. De har dessutom på tvivelaktiga grunder frihetsberövats i Sverige under två månader.

I somras var bröderna i Europa för att besöka sin far som bor i Nederländerna. De hade Schengenvisum och beslutade därför att passa på att även besöka sin kusin som bor i Sverige. Men vid den svenska gränsen vid Öresund stoppades de den 24 juli, förhördes och togs omedelbart i förvar.

Deras visum och övriga handlingar var i sin ordning innan den svenska gränspolisen beslutade sig för att förstöra handlingarna. Än så länge har ingen relevant bevisning för varför de togs i förvar presenterats.

Annons

Annons

Brödernas ärende har fått stor medial uppmärksamhet i såväl Sverige som Nederländerna, eftersom det de utsatts för framstår som ett uppenbart brott mot EU:s regelverk och de grundläggande rättigheterna som slagits fast i de europeiska fördragen och i unionens stadga.

I onsdags, precis efter att de landat i Dakar, fick bröderna veta att de beviljats nytt visum till Holland. Likväl fortsätter de svenska myndigheterna att tiga om den kränkande behandling som bröderna fick utstå i Sverige.

Tredjelandsmedborgares rättigheter ska respekteras och oskyldiga människor ska inte frihetsberövas. Absurditeten i det här ärendet väcker frågan om rasprofilering. Hade Ibra Lo och Pape Matar fått samma behandling om de hade varit vita? Vi vågar påstå att svaret sorgligt nog är nej.

Och vi vet att fallet Ibra Lo och Pape Matar är långt ifrån unikt. Vittnesmålen från personer som systematiskt diskrimineras av Migrationsverket och gränspolisen är många. De utsätts för trakasserier, godtycklig maktutövning, fördomar och rasism. Ofta får de inte ens visum till Sverige.

Ibra Lo och Pape Matar har sagt att de vill ha upprättelse. Att de får det är av största vikt. De kan inte få tillbaka den tid de varit frihetsberövade. Men en noggrann utredning är på sin plats liksom att bröderna får en officiell ursäkt samt kompensation för sitt lidande.

Annons

Dessutom måste all information om bröderna som lagrats i databaserna Schengen Information System, SIS, och Visa Information System, VIS, ses över och korrigeras så att de kan få en rättvis bedömning nästa gång de ansöker om inresevisum till Europa. Att de utvisats på felaktiga grunder ska inte få ligga dem till last i framtiden.

Annons

För att understryka allvaret i detta fall har vi ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen och vi ser gärna att den gör en utredning, eftersom de svenska myndigheterna inte verkar vilja göra det. Vi vill även höra om kommissionen anser att Sverige bryter mot några EU-lagar och i så fall om ett överträdelseförfarande kommer att inledas mot Sverige.

Som justitie- och inrikesminister respektive migrations- och biträdande justitieminister är Morgan Johansson och Heléne Fritzon ytterst ansvariga för de brott mot de mänskliga rättigheterna som sker vid den svenska gränsen och i svenska förvar. Därför uppmanar vi er båda att vidta alla nödvändiga åtgärder för att inleda en grundlig utredning för att kunna ge upprättelse till Ibra Lo och Pape Matar och för att förhindra att detta rättshaveri upprepas.

Vi ser fram emot ert svar.

Sophie in 't Veld

Sophie in 't Veld är Europaparlamentariker (D66, ALDE) från Nederländerna.

Malin Björk

Malin Björk är Europaparlamentariker (V, GUE/NGL).

Soraya Post

Soraya Post är Europaparlamentariker (FI, S&D).

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan