Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Vår gemensamma nämnare är högt kolesterol, ärvt – FH.”

De personer som lever med ärftligt högt kolesterol behöver bli medvetna om sitt arv och erbjudas behandling som minskar deras risk för allvarliga hjärtkärlhändelser. Det skriver Gunnar Karlsson och Inger Ros, ordförande för Patientföreningen FH Sverige respektive Riksförbundet HjärtLung.

Medicin mot kärlkramp och höga kolesterolvärden. Världshälsoorganisationen, WHO, har slagit fast att nästan 5 procent av alla dödsfall i världen beror på sjukdomar relaterade till för höga kolesterolvärden.Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Vi vill uppmana Region Skånes politiska ledning att säkerställa att den vårdplan som tagits fram för FH av ett expertteam bestående av läkare, inklusive kardiologer, inom Region Skåne, förvandlas till verklighet. Allt för att den screening av släktingar, som Socialstyrelsen föreskriver när det gäller ärftligt högt kolesterol (FH), genomförs med målet att de personer som lever med FH blir medvetna om sitt arv och erbjuds behandling som minskar deras risk för allvarliga hjärtkärlhändelser.
Sjukvården runt om i landet har börjat arbetet men det saknas resurser, ekonomiska och personella, för att långsiktigt bedriva en FH-vård som möter Socialstyrelsens riktlinjer.
För att driva på skrev vi ett debattinlägg med rubriken "Bättre koll på kolesterolet, en nödvändighet för att minska hjärtkärlsjukdom" (Aktuella frågor 30/11). Uffe Ravnskov, Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld och Tore Scherstén ifrågasätter i en replik nyttan av att sänka kolesterolnivåerna i blodet (Aktuella frågor 6/10). Tyvärr har det visat sig att liknande inlägg inneburit att patienter har avslutat sin behandling, utan att konsultera sin behandlande läkare, något som kommer fram först när personen i fråga ett antal år senare hamnar på akuten med sin första hjärtinfarkt.
När vi pekar på sambandet mellan hjärtkärlsjukdom och höga kolesterolnivåer utgår vi ifrån:
1. Myndigheternas riktlinjer, till exempel Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 för den ärvda formen av högt kolesterol, FH.
2. Världshälsoorganisationen, WHO, som slår fast att nästan 5 procent av alla dödsfall i världen beror på sjukdomar relaterade till för höga kolesterolvärden, som till exempel hjärtinfarkt och stroke.
3. Kvalitetsregistret för hjärtsjukvård Swedeheart som räknar höga nivåer av LDL-kolesterol som en av fyra riskfaktorer för hjärtinfarkt; sjukvården bör arbeta med att komma till rätta med dessa faktorer hos människor som har drabbats av en hjärtinfarkt.
4. Erfarenheter av hjärtkärlrelaterade sjukdomar, egna och hos dem vi företräder, där vår gemensamma nämnare är högt ärvt kolesterol – FH.
Risken med den typ av ifrågasättande som Uffe Ravnskov, Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld och Tore Scherstén står för är att det blir en ursäkt för till exempel Region Skåne att inte ta sitt ansvar och säkerställa att FH-vården har förutsättningar, ekonomiska och personella, för att leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer. Den vårdplan som tagits fram av kardiologer med flera i Skåne gör det möjligt för Region Skåne att leva upp till dessa förväntningar.

Gunnar Karlsson

Inger Ros

Gunnar Karlsson är ordförande för Patientföreningen FH Sverige.
Inger Ros är ordförande för Riksförbundet HjärtLung.
Läs också "'Ont' kolesterol är i själva verket gott."
Läs också "Var och en måste ta hålla koll på sina kolesterolvärden."
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen