Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Dansk minister avvisar Europaspåret

Enligt Danmarks transportminister är en järnvägstunnel från Landskrona till Köpenhamn alldeles för dyr. Men Landskrona ger inte upp.

Landskrona har haft svårt att få gehör för Europaspåret från Landskrona till Köpenhamn. En gemensam dansk-svensk utredning undersöker en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör, det alternativ Region Skåne och svenska staten förordar.
Ett visst hopp har Landskronas kommunledning satt till Danmark, eftersom man menar att det skulle lösa en del problem på den västra sidan om sundet. I september uppvaktade en Landskronadelegation danska Folketinget, med målet att få in Europaspåret som ett alternativ i den pågående utredningen.
Nya förbindelser över Öresund som diskuterats. För Europaspåret är också godståg aktuellt. Klicka för att se hela bilden.
Men den danska transportministern Ole Birk Olesen (LA) svarar med att tydligt avvisa Landskronas propå:
”Ett så stort projekt är i mina ögon inte realistiskt. Det väntas kosta tiotals miljarder, vilket inte står i proportion till vinsterna för projektet.”
Detta i ett skriftligt svar till danska folketingets utskott för transport-, byggnads- och bostadsfrågor.
Vidare skulle Europaspåret enligt Birk Olesen tränga undan mer bärkraftiga investeringar. Och det skulle inte kunna finansieras av vägavgifter, som Öresundsbron gör, och en HH-förbindelse skulle kunna.
Släcks ert sista hopp nu?
– Absolut inte. Det arbete vi bedriver är långsiktigt, för att låta droppen urholka stenen, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.
Strandberg menar att den pågående utredningen i slutändan kan gynna Landskrona.
– Jag är tämligen övertygad om att utvärderingen kommer att visa att det inte går att köra godstrafiktåg Helsingborg-Helsingör. Om man då vill ha godståg återstår Europaspåret, menar Torkild Strandberg.
En Fehmarn bält-förbindelse skulle leda till ökad godstrafik mellan kontinenten och Sverige. Detta Enligt Ole Birk Olesen skulle man dock klara tågtrafiken på längre sikt med investeringar på landbacken, bland annat vid Kastrups flygplats. Enligt Torkild Strandberg finns delade meningar kring om detta räcker.
Strandberg säger sig inte vara överraskad av Ole Birk Olesens negativa svar, eftersom denne redan uttalat sig mot järnväg, och för bilar på en HH-förbindelse.
– Det står långt ner på min prioriteringslista att lägga flera miljoner på järnvägar, när de flesta danska resande använder de överbelastade vägarna. Det är det vi ska lägga pengarna på, sa Ole Birk Olesen 2017 i debatt med Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Skåne.
För att klara ökad tågtrafik från Helsingborg skulle det krävas stora investeringar i Kystbanen Helsingör–Köpenhamn, vilket också möter motstånd av miljöskäl.
Läs också Landskrona fortsätter slåss för tunneln till Köpenhamn
Läs också Minister vill bygga bilbro till Sverige
Läs också Danskar ska övertygas om ny sundstunnel
Läs också Danskar ska övertygas om ny sundstunnel
Fakta

Europaspåret – järnväg Landskrona-Köpenhamn.

Sänktunnel med dubbelspår under Öresund, 20 kilometer.

Borrad tunnel på danska sidan, åtta kilometer, separat tunnel för godstrafik.

Ny underjordisk del av Köpenhamn H under Tivoli med fyra genomgående spår.

Ny station i Landskrona på Weibullsholmsområdet.

10 kilometer ny järnväg i land på den svenska sidan, bland annat till Billeberga för att ansluta till stambanan norrut.

Vändbangård för dansk persontrafik vid Nordhavn.

Gå till toppen