Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

De vill kapsla in Svanes aula i nya gymnasiet

Låt arkitekten rita om så att Svaneskolans aula och John Wipps totalgestaltning ”Spectacolore” kan bevaras på plats. Det kräver Föreningen Gamla Lund i en av flera synpunkter på detaljplanen för Hedda Andersson-gymnasiet.

Arkitekt Bo Larsson, tidigare stadsarkitekt och bygglovschef Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand, före detta chef för Skissernas museum, kräver att John Wipps konstverk bevaras på plats.Bild: Ingemar D Kristiansen
– 1968 började skolförvaltningen planera den nya skolan vid Svanevägen. John Wipp var känd för offentliga utsmyckningar, men föreslog att han istället skulle göra en totalgestaltning av aulan. Lund hade då lyckan att ha en mycket progressiv skoldirektör i KG Ljunghill. Han var kulturintresserad så en av premisserna var att aulan även skulle användas som teaterscen, berättar Jan Torsten Ahlstrand, tidigare chef för Skissernas museum där John Wipps skisser av ”Spectacolore” finns bevarade.
Tillsammans med Bengt Aronsson, som var Lunds stadsarkitekt i sjutton år och bygglovschef i kommunen i tio, och arkitekten Bo Larsson står han i Svaneskolans aula och betraktar verket som uppfördes 1970-71.
Trion har för Föreningen Gamla Lunds styrelse lämnat in ett remissvar på den nya detaljplanen för Hedda Anderssson-gymnasiet, som var ute på samråd fram till den 5 oktober.
Läs också Nu kan alla säga sitt om Hedda Andersson-gymnasiet
Svaneskolan ska rivas och den nya skolan utformas enligt det vinnande arkitektförslaget ”Tätt tillsammans” från Wingårdhs arkitektbyrå.
– Vi kräver att Gert Wingårdh får i uppdrag att kapsla in aulan i den nya gymnasieskolan, och att den som enda del av Svaneskolan bevaras. Det är inte omöjligt för en skicklig arkitekt, men det krävs ju att kommunen ändrar på premisserna, säger Jan Torsten Ahlstrand.
– Vi är säkra på att det går om man vill, säger Bengt Aronsson.
Föreningen har skickat sitt remissvar till Gert Wingårdh.
– Jag uppmuntrar honom att ta det som en utmaning att rita om, säger Jan Torsten Ahlstrand.
– Det blir ju en rolig uppgift, säger Bo Larsson.
Vad är det som är så spektakulärt med ”Spectacolore”?
– Det är en konstnärlig gestaltning av ett helt rum och ett pionjärverk i modern svensk konsthistoria, flera år före ”grottrummen” i Stockholms tunnelbana, säger Jan Torsten Ahlstrand och pekar på de olika detaljerna.
Jan Torsten Ahlstrand, Bengt Aronsson och Bo Larsson betraktar regnbågen i polyester, de hängande molnen i aluminium och de blästrade betongväggarna med molnmönster i John Wipps konstverk. Stolarna är blå som havet.Bild: Ingemar D Kristiansen
– Betongväggarna har blästrats till drivande moln som är tvådimensionella, men vänder du blicken in i rummet är de tredimensionella i aluminium. Armaturen i taket gestaltades som blixtar som slår ner som åskhimmel och då blir det en regnbåge. Den är det mest komplicerade. Den göts på plats i polyester och målades.
Bo Larsson har reagerat på att detaljplanens område går rakt genom den nuvarande aulans västra del och att det finns en leveransgata på aulans område.
– En kritik mot planen är att man inte vet vad som ska hända på andra sidan. Planen omfattar inte hela kvarteret och det nämns inte uttryckligen att aulan, som till största del ligger utanför planområdet, måste rivas, säger han och visar på skissen.
I den nuvarande östra delen av skolområdet tänker sig kommunen bostäder, men det området finns inte med i denna detaljplan. Här fortsätter den nuvarande detaljplanen för kvartersmark att gälla tills vidare.
Bild: Lantmäteriet och Kalle Elmqvist
I detaljplanen nämns att de efterlevande till konstnären John Wipp kommer att ”tillfrågas om konstinstallationen Spectacolore ska modifieras och bli en del av den nya skolan eller inte”.
Föreningen Gamla Lund tycker att det är en fråga också för kommunen och Lundaborna som har betalt för verket.
I Kiruna kommer John Wipps 70 kvadratmeter stora väggmosaik ”Djungelinteriör” från 1958 att flyttas från den nuvarande simhallen till ett nytt badhus, när stadens centrum flyttar på grund av malmbrytningen.
Verket i Lund hoppas Jan Torsten Ahlstrand dock ska få vara kvar där det skapades, i aulan på Svaneskolan i konstnärens hemstad.
– När Hedda Andersson-gymnasiet väl är på plats blir det här en stor attraktion. Här är en samlingsplats som är en klenod.
Han tycker att det har varit tyst om aulan i debatten om rivningen av Svaneskolan.
– För tio år sedan var det mycket uppmärksamhet kring aulan när den skulle renoveras, och det blev stort jubel när den bevarades och återinvigdes.
Nu vill Föreningen Gamla Lund att byggnaden hamnar i fokus igen.
– Vi är stridslystna på ett vänligt sätt, säger Jan Torsten Ahlstrand.
Fakta

Detaljplanen för Hedda Andersson-gymnasiet

Omkring 30 svar har kommit in på detaljplanen för nya Hedda Andersson-gymnasiet under samrådsperioden, från slutet av augusti till 5 oktober. Drygt hälften är från allmänheten.

Planen omfattar del av Pastor Svane 1 och del av Väster 1:7 och omfattar skolbyggnad, skolgård, parkmark och gata.

Syftet med planen är att pröva lämpligheten i att uppföra en ny kommunal gymnasieskola för 2160 elever på en tomtyta på knappt 17 000 kvadratmeter.

Just denna lämplighet har skarpt ifrågasatts av många närboende till Svaneskolan i kvarteret Jutahusen de senaste åren, och så även i samrådet. Många lyfter till exempel fram att det nya skolområdet skapar en ohållbar trafiksituation i kvarteret där många transporter redan går till Polhemskolan.

Nu ska detaljplanen bearbetas inför granskning och antagande.

Hedda Andersson-gymnasiet ska byggas successivt med start nästa år och vara klart 2023. Redan nu har gymnasiets verksamhet dragit igång i Svaneskolans lokaler.

Aulan och matsalen kommer att vara kvar längst, eftersom Svaneskolans elever, som flyttas till Parkskolan, ska äta på sin gamla skola tills gymnasiets matsal är klar.

Bo Larsson, Bengt Aronsson och Jan Torsten Ahlstrand vill bevara John Wipps konstverk som enligt Ahlstrand gestaltar ”de fyra elementen i en väldigt fri expressiv form”.Bild: Ingemar D Kristiansen
Betongväggarna har blästrats till drivande moln, regnbågen är gjord av glasfiberarmerad polyester och armaturerna är utformade som blixtar i ”Spectacolore”.Bild: Ingemar D Kristiansen
Gå till toppen