Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Om 30 år tvingas 200 miljoner människor fly på grund av klimatförändringar.”

Många som ger sig iväg på grund av klimatförändringarna benämns ekonomiska flyktingar. Det skriver Oskar Adenfelt och Hedvig Heijne vid den gröna liberala tankesmedjan Fores tillsammans med Yasemin Arhan Modéer, vd för Altitude meetings.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förödelse efter en storm i Filippinerna. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR tvingas 21,5 miljoner människor varje år lämna sina hem på grund av klimatförändringar och extremväder.

Bild: Daisy Barimbao

Annons

Riskerna för stora och oåterkalleliga effekter på grund av klimatförändring ökar ju mer temperaturen höjs liksom för att mängder av människor redan om några år flyr på grund av klimatförändringar. FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport visar att det är stor skillnad på 1,5 och 2 graders global uppvärmning.

Den uppdaterade versionen av Fores studie Climate Refugees som lanseras i Malmö idag visar att om 30 år tvingas 200 miljoner människor fly på grund av klimatförändringar. Det motsvarar en tredubbling av världens flyktingar jämfört med idag.

Det krävs snabba och långtgående förändringar inom hela samhället för att bromsa klimatförändringarna. Det finns tydliga vinster med att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 istället för 2 grader, inte minst för människor på flykt.

Annons

Annons

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR tvingas redan nu 21,5 miljoner människor varje år lämna sina hem på grund av klimatförändringar och extremväder. För varje decimal temperaturen stiger ökar också riskerna för människors hälsa, möjlighet att få mat, säkerhet och ekonomisk tillväxt.

Oftast är skälet till att människor flyr på grund av klimatförändringar inte torka eller vattenbrist, utan brist på arbete eller dåliga skördar som är en konsekvens av klimatförändringarna. Det är också orsaken till att många som ger sig iväg på grund av klimatförändringarna benämns ekonomiska flyktingar. Men trenden är tydlig. Där klimatförändringarna försämrar möjligheterna till ett drägligt leverne väljer människor att flytta. Att det är så visar IPCC:s senaste rapport och en rad andra källor:

• Stigande havsnivåer är den kanske mest uppenbara effekten av en stigande global medeltemperatur. Enligt IPCC blir havsnivåhöjningen 10 centimeter lägre år 2100 om uppvärmningen stannar vid 1,5° grader istället för 2. Det innebär att 10 miljoner färre människor utsätts för risker i samband med höjningen. Totalt bor 600 miljoner människor i lågt liggande kustområden. Redan idag drabbas lågt liggande önationer av höjda havsnivåer och flera önationer kan på sikt försvinna helt.

• Försämrade möjligheter att få tag på livsmedel till följd av klimatförändringar bidrar till att människor ger sig iväg. Klimatförändringar kan också förvärra undernäring genom att minska tillgången på livsmedel, näringsämnen och kvaliteten på livsmedelsprodukter. Den förväntade befolkningsökningen på 2,3 miljarder till 2050, som World Economic Forum förutspår i The Global Risks Report 2016, innebär växande utmaningar.Vid en global uppvärmning på 2 grader blir effekterna i termer av mindre majs-, ris- och veteskördar betydligt allvarligare än om temperaturökningen begränsas till 1,5 grader.

Annons

Annons

• Det finns stor risk för att befolkningstätheten i framför allt tropikerna öka kraftigt vid 2 graders uppvärmning. Den drabbade befolkningen kan behöva flytta över 1 000 kilometer och det gör att befolkningstätheten i omkringliggande områden kan öka med 300 procent.

• Den globala fattigdomen ökar redan vid 1,5 grader. Runt 2030 leder klimatförändringarna till att 100 miljoner människor tvingas till extrem fattigdom, främst genom påverkan på jordbruket och livsmedelspriserna. Och klimatförändringarna gör då fattiga människor fattigare, även om effekterna på resten av befolkningen är begränsade.

Klimatförändringar och migration är alltså nära förbundna. Trots det verkar ingen vilja se och göra något åt sambandet. Klimatmigranter erkänns inte av FN:s flyktingkonvention och får därmed inget juridiskt skydd i EU eller internationellt. Men oavsett det kommer klimatmigranter att röra sig över gränser. För att minska det mänskliga lidandet för migranterna och den ekonomiska och politiska påfrestningen för mottagarländerna är det hög tid att Sverige och andra länder bygger upp migrationssystem som kan möta morgondagens behov. Mycket mänskligt lidande kan lindras för dem som tvingas fly från sina hem om politiker på alla nivåer handlar klokt och bestämt redan idag.

I Skåne har både migrations- och klimatdebatten länge varit hetare än på många andra håll i landet, delvis på grund av närheten till kontinenten och för att stora områden i Skåne är så låglänta och havsnära. När Fores i Malmö idag lanserar vår studie om klimatflyktingar vill vi starta en klok, nyanserad och handlingsinriktad diskussion om hur frågan om klimatdriven, ofrivillig migration kan hanteras på bästa sätt.

Oskar Adenfelt

Hedvig Heijne

Yasemin Arhan Modéer

Oskar Adenfelt är tf chef för migration och integration vid tankesmedjan Fores.

Hedvig Heijne är assistent när det gäller migration och integration vid tankesmedjan Fores.

Yasemin Arhan Modéer är vd för mötes- och samhällsaktören Altitude meetings.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan