Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sony Mobile Communications

Efter brakförlust: Sony Mobile i Lund synas med lupp

Affärsområdet Mobile communications är ett sänke för den japanska Sonykoncernen som dras med vikande försäljning av smarta telefoner. Nu flaggar koncernen för kommande effektiviseringar som riskerar att slå mot anläggningen i Lund.

Tidigare i veckan presenterade japanska Sony sin rapport för årets andra kvartal i koncernens brutna räkenskapsår. I det stora hela handlar det om fina siffror med ökad lönsamhet inom flera segment.
Undantaget är affärsområdet Mobile communications som haltar rejält, vilket till stor del beror på vikande försäljning av smarta telefoner. Förlusten i segmentet skenade och landade på motsvarande minus 2,3 miljarder kronor.
Även siffrorna för det första halvåret visar att affärsområdet är ett blytungt sänke med en brakförlust på minus 41,7 miljarder japanska yen, motsvarande cirka 3,3 miljarder kronor.
Mot den bakgrunden har Sony inlett en översyn av hela verksamheten som ska mynna ut i kostnadsreducerande åtgärder. Det är knappast jättegoda nyheter för koncernens enhet i Lund där de cirka 1200 anställda huvudsakligen sysslar med utveckling av smarta telefoner.
– Vi måste se över vår verksamhet för att bli mer effektiva, och det är ett analysarbete som pågår, säger Kajsa Petersson, avgående kommunikationschef på Sony Mobile Communications i Lund
Personalen i Lund ska ha informerats om situationen och den pågående översynen av verksamheten.
– Vårt management-team i Lund har täta kontakter med våra kollegor vid huvudkontoret i Tokyo, men jag har ingen indikation på när vi kan ge ett tydligare svar om framtiden, säger Kajsa Petersson.
Det är nu cirka sex år sedan som Sony Mobiles huvudkontor flyttades från Lund till Tokyo. Sedan dess har Lundakontoret krympt, och så sent som för ett år sedan tvingades ett 50-tal anställda bort från företaget.
Det handlade om en minskning av supporttjänster inom bland annat finans och inköp i samband med det minskade globala ansvaret för anläggningen i Lund. Vid den tidpunkten uttrycktes det inga planer på ytterligare nedskärningar i Lund.
”Det är vi klara med. När vi nu styr in på nya verksamhetsområden kommer vi istället att satsa och ta in andra kompetenser”, sa Kajsa Petersson till 8till5.
Idag säger hon så här om kommande besparingar i kölvattnet av det blödande affärsområdet Mobile communications:
– Vad dessa kostnadsreduceringar innebär kan jag inte uttala mig om i dagsläget. Det får vi återkomma om när det fattas beslut.
Utöver smarta telefoner sysslar Sony Mobile-personalen i Lund till viss del även med forskning och utveckling kring Internet of things, förkortat IOT eller på svenska “sakernas internet” – alltså saker som digitaliseras med hjälp av små inbyggda sensorer och datorer. Dessutom tittar man nästa generations mobilnätverk, 5G, som ska ge markant förbättrad surfhastighet och täckning.
I det avseendet menar Kajsa Petersson att Sony fortfarande har förtroende för kompetensen i Lund.
– Frågan är hur vi ska använda den kompetensen framöver. Samtidigt är Sonykoncernen tydlig med att smart phones-verksamheten är viktig även framgent, inte minst inom 5G-området, säger Kajsa Petersson.
Läs mer: Efter flyttryktet: Sony stannar i Lund – och satsar på nya branscher
Läs mer: 50-tal jobb försvinner från Sony Mobile i Lund
Gå till toppen