Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kommunen betalar straffavgift om bygglovet tar för lång tid

Tar handläggningen av ditt bygglov för lång tid? Från och med årsskiftet inför Vellinge en servicegaranti som innebär att sökande får avdrag på ansökningsavgiften om kommunen inte levererar beslut i rätt tid.

"Vi har inte alltid klarat av att leverera beslut i rätt tid och behöver se över vårt arbetssätt", säger Carina Wutzler (M).Bild: Hussein El-alawi
Från och med årsskiftet genomförs ändringar i plan- och bygglagen som medför att sökande kan få avgifter reducerade när kommuner överskrider tidsfrister för olika beslut. Därför inför Vellinge ett nytt system, som man kallar "servicegarantin".
Garantin omfattar följande handlingar:
• Ansökan om serveringstillstånd.
• Ansökan om bygg, mark- och rivningslov, förhandsbesked och anmälan om åtgärd.
– Jag bor ju i kommunen och möter människor både privat och i mitt uppdrag som lyfter problemen med långa handläggnings- och svarstider, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
– Vi ser också ett ökat behov av service för att kunna möta företagarnas behov. Vi vet från Svenskt Näringslivs rankning att många är kritiska till det här.
Hon menar att det på sikt kan bli aktuellt att införa liknande lösningar även på andra områden, till exempel inom hemtjänsten.
Enligt Carina Wutzler fyller garantin två viktiga funktioner: att tydliggöra de olika stegen i beslutsprocessen för privatpersonen eller företagaren som skickat in ansökan – och att lättare identifiera och åtgärda brister i verksamheten.
Bland andra vinster nämner hon att systemet effektiviseras och att hanteringen för handläggarna underlättas.
– Vi har inte alltid klarat av att leverera beslut i rätt tid och behöver se över vårt arbetssätt. Men samtidigt är det här en möjlighet att ge dem som söker bättre inblick i att det här är komplicerade processer och att skapa rätt förväntningar.
Garantin kommer att gälla alla ärenden som registreras från och med 1 januari 2019.
Fakta

Så fungerar garantin i praktiken

• Bekräftelse på att kommunen har tagit emot ansökan inom fem arbetsdagar.

• Återkoppling på om ansökan är komplett eller behöver kompletteras inom tio arbetsdagar.

När ansökan är komplett:

• Beslut inom åtta veckor, om ansökan uppfyller planbestämmelser, lagkrav och inte kräver remissutlåtande.

• Beslut inom tio veckor, om ansökan avviker från planbestämmelser eller lagkrav.

• Beslut inom tjugo veckor, om ansökan kräver utredning.

• Beslut om startbesked för anmälan av en åtgärd inom fyra veckor.

Om sökande gör ändringar under handläggningstiden kan det påverka tidsramarna.

Kompensation:

Sökanden får avdrag per påbörjad vecka då handläggningstiden om lov, förhandsbesked eller anmälan överskrids enligt följande system:

Vecka 1–2 50 procent avdrag.

Vecka 3 60 procent avdrag.

Vecka 4 80 procent avdrag.

Över 4 veckor 100 procent avdrag.

Även när det gäller förseningar i handläggningen av bygglov, förhandsbesked eller anmälan för startbesked, ska avgiften reduceras. Detta med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för att meddela beslut eller besked i ärendet.

Serveringstillstånd:

När ansökan registrerats: ska sökande få återkoppling på om ansökan är komplett eller behöver kompletteras inom 5 arbetsdagar.

När ansökan är komplett:

• beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 30 arbetsdagar.

• beslut om tillfälliga serveringstillstånd inom 10 arbetsdagar.

Om kraven inte uppfylls får sökande avgiftsreducering med 50 procent på ansökningsavgiften.

Gå till toppen