Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Storsatsningar på de yngsta och äldsta får fokus i M-budgeten

Fler skolplatser, vidareutbildning för rektorer och utökat antal hemtjänsttimmar. Men också utegym, höjda bidrag för vägföreningar och centrumsatsningar. Årets budgetdebatt i Vellinge är igång.

"Vi jobbar för ett bra resultat även i år och nästa år. Kravet är att vi helst ska ligga på 20 miljoner, så det är bakåt med råge. Men det här är bara en prognos och kommunen är inne i en expansiv fas", säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.Bild: Hussein El-alawi
Under veckans möte i kommunstyrelsen inleddes årets budgetdebatt med att Moderaterna presenterade sitt förslag för nästa år, där flera stora projekt står i fokus. Investeringarna för 2019 uppgår till 237 miljoner kronor och för perioden 2019–2021 till 805 miljoner.
En anledning till prognosen är att M vill satsa närmare 80 miljoner på två huvudområden:
• Nya verksamheter, bland annat Familjecentralen i Höllviken som ska öppna efter årsskiftet, trygghetsvärdarna och den nya sporthallen vid Herrestorpsskolan i Vellinge tätort.
• Ökade volymer för förskola, skola och hemtjänst. Just nu tidigareläggs flera skolprojekt på olika håll i kommunen på grund av den stora inflyttningen av barnfamiljer och behovet av platser.
Samtidigt som kommunen planerar nya skollokaler vill man också satsa på personalen. I budgeten avsätts medel för chefsutbildning för rektorerna och lärarutvecklingsprogram.
Under de närmaste åren fortsätter också satsningen på digitalisering, och insatser som direkt påverkar skolan är förslag på "papperslös skolstart", som ska frigöra tid för personalen.
Befolkningsprognosen för de närmaste åren visar en kraftig ökning bland kommunens äldre befolkning. För den målgruppen vill M bland annat införa:
• Utökad valfrihet av matdistribution.
• Utökat antal hemtjänsttimmar.
• Stärka kvalitén på vård- och omsorgsboenden nattetid.
Det budgeterade resultatet för nästa år ligger på 8,5 miljoner kronor. En kraftig minskning från 2016, när kommunkassan gick plus med 84,4 miljoner.
Bättre finansnetto, realisationsvinster och ökade bidrag från staten menar Carina Wutzler är några av orsakerna som genererade de senaste årens stora överskott.
– Vi jobbar för ett bra resultat även i år och nästa år. Kravet är att vi helst ska ligga på 20 miljoner, så det är bakåt med råge. Men det här är bara en prognos och kommunen är inne i en expansiv fas. Det är mycket investeringar som vi finansierar till häften med eget kapital, säger Carina Wutzler.
På riksnivå låg den genomsnittliga kommunala låneskulden på 49 396 kronor per invånare vid senaste årsskiftet. Vellinge ligger på 49 472 kronor, vilket gör att kommunen hamnar på plats 149 bland landets 290 kommuner.
Budgetfullmäktige är planerat till den 28 november.
Fakta

Satsningar under 2019 och framåt

• Stationsområdet med nytt resecentrum i Vellinge – närmare 6 miljoner.

• Bäckatorget i Skanör byggs om –17 miljoner.

• Projektering av Norra infarten – 25 miljoner.

• Fortsatt utveckling av Skanörs hamn. Utveckling – 1,5 miljoner. Hamnbassäng – 5 miljoner.

• Ny gång- och cykelbana längs Falsterbovägen i Skanör-Falsterbo – 4 miljoner.

• Utegym i Västra Ingelstad 2019, Vellinge tätort 2020, Skanör/Falsterbo 2021 – 2 miljoner avsatta för varje projekt.

• Bidraget till vägföreningar höjs med en miljon nästa år – och med ytterligare en miljon 2020.

• Om- och tillbyggnad av Asklunda förskola – 35 miljoner.

• Ny sporthall vid Herrestorpskolan – närmare 20 miljoner.

Gå till toppen