Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Vellinge är Sveriges bästa skolkommun – för femte året på raken

Vellinge har blivit utsedd till Årets bästa skolkommun – igen. Det är femte året i rad som kommunen får utmärkelsen.
– Det är elever och lärares arbete varje dag som grundlagt att vi är Sveriges bästa skolkommun, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Det är sjuttonde gången som Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner. Hittills är Vellinge den kommun som har hamnat överst på prispallen flest gånger.
Orsaken till att kommunen behåller sin plats i toppskiktet handlar enligt Gustav Schyllert om långsiktigt arbete. Han menar att ett konkret exempel är de senaste årens satsningar på lärare. Bland annat medarbetarprocessen, där skolledare gör klassrumsobservationer för att säkerställa nivån på undervisningen.
Kommunens utbildningschef Fredrik Wegbratt lyfter också en skolverksamhet som tar fokus på framtiden.
– Vi har sedan i mars arbetat med projekt för att hitta det vi behöver erbjuda våra barn och ungdomar. Målsättningen är att göra dem förberedda på det samhälle och den arbetsmiljö de kommer ut i om tio femton år, när de gått klart hos oss. En typ av framtidssäkring av utbildningen.
Rankningen bygger på statistik utifrån tretton kriterier som bland annat tar hänsyn till olika bakgrundsfaktorer och kommunernas egna förutsättningar.
Vellinge kommun tillhör landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas utbildningsnivå och andelen elever som uppnår högskolebehörighet.
Men förra året dippade kommunen rejält i kategorin som omfattar hur många elever som klarar gymnasiet på tre år.
– Det berodde på att många inte fick godkänt på sitt gymnasiearbete. Man måste ha det för att få examen. Där har man satt in extra handledning och fler kontrollstationer. Vi har kommit tillbaka i rankningen och det är också ett exempel på hur vi arbetar praktiskt med resultaten i vardagen.
I år har Vellinge backat på två områden: sjukfrånvaro och resurstilldelning.
– Arbetsbelastning och sjukfrånvaro är en sak som hela Sverige jobbar med. Det var en del av nya läraravtalet centralt mellan SKL och lärarfacken. Det behöver vi som andra kommuner jobba med, säger Gustav Schyllert.
– När det handlar om resurser får man tänka på att det här är en relativ rankning. Vi som kommun kan ha gjort samma sak som förra året, samtidigt som andra kommuner har ändrat sig. Och lärarförbundets rankning är inte den enda mätningen. Vi utvärderar olika resultat och gör bedömningar. Det är en del av vårt utvecklingsarbete.
Även Fredrik Wegbratt har noterat att sjuktalen ligger runt fem procent, vilket han menar är något högt.
– Vi arbetar sedan i våras med att säkra upp att lärare undervisar, och inte administrerar. Det tror jag kommer att ge god effekt. Vad gäller resurser har vi samma peng som förra året, vilket räcker väl till för att genomföra det vi vill och behöver.
Fakta

Så gick det för de andra kommunerna

Lomma: plats 21. Förra året: 10. Styrkor:Tillhör landets bästa kommuner när det kommer till andelen elever som uppnår högskolebehörighet. Jämfört med året innan har Lomma förbättrat sin rankning på bland annat lönen och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år. Svagheter: Backar på sjukfrånvaron och elevernas meritvärde i årskurs 9.

Lund: plats 17. Förra året: 10. Styrkor: Tillhör landets bästa kommuner när det kommer till andelen elever som uppnår högskolebehörighet. Jämfört med året innan har Lund förbättrat sin rankning på bland annat andelen godkända elever och elevernas meritvärde i årskurs 9. Svagheter: Backar på lärartätheten och lönen.

Svedala: plats 47. Förra året: 54. Styrkor: andelen elever som uppnår högskolebehörighet och lärarnas utbildningsnivå. Svagheter: resurstilldelningen och lärartätheten drar ner.

Kävlinge: plats 82. Förra året: 59. Styrkor: Sjukfrånvaron och andelen elever som uppnår högskolebehörighet. Svagheter: Resurstilldelningen och lärartätheten drar ner.

Staffanstorp: plats 91. Förra året: 67. Styrkor: Lönen och andelen elever som uppnår högskolebehörighet. Svagheter: sjukfrånvaron och lärartätheten drar ner.

Malmö: plats 220. Förra året: 224. Svaghet: Lönen och elevernas meritvärde i årskurs 9. Svagheter: lärartätheten och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år drar ner.

Burlöv: plats 243. Förra året: 196. Styrkor: Elevernas meritvärde i årskurs 9 och lönen. Svagheter: Sjukfrånvaron och lärartätheten drar ner.

Fakta

Vellinges placeringar

Första plats: 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 – och 2018.

Andra plats: 2013.

Gå till toppen