Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Fyra cancerpatienter dog efter lång väntan – Sus anmäler sig själv

För nio cancerpatienter förvärrades sjukdomen allvarligt, när de inte fick operation eller återbesök i tid. I fyra fall spreds cancern så långt att personerna dog. Nu anmäler Skånes universitetssjukhus sina egna väntetider enligt Lex Maria.

De nio patienterna hade alla cancer i urinvägarna, urinblåsan eller njurbäckenet. Fem av dem fick vänta länge på operation vilket innebar att cancern spred sig och kirurgin eller cellgiftsbehandlingarna blev svårare. Fyra fick vänta på nödvändiga uppföljningsbesök.
– Detta är väldigt allvarligt och det är helt oacceptabelt att väntetiderna är så långa, säger Lars Malmberg, verksamhetschef för urologi på Sus.
Han utesluter inte att väntan bidragit till de fyra dödsfallen.
Väntetiderna för denna cancergrupp är mer än fyra gånger så långa som anges i så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF), som Region Skåne åtagit sig att följa.
För exempelvis cancer i urinblåsan är rekommendationen att patienten ska opereras senast 37 dagar efter att tumörer upptäckts. Medianväntetiden i landet är 130 dagar.
– Vi har en väntetid på 160 dagar, trots att kliniken vidtagit en rad åtgärder, som att samverka med andra sjukhus och ha mottagning på kvällar och helger. Vi når inte målen, utan står bara och stampar, säger Lars Malmberg.
Ett av problemen är bristande tillgång till operation för patienter med cancer i urinvägar, urinblåsa och njurbäcken. Det är en stor patientgrupp inom urologin.Bild: Lars Pehrson /SvD/TT
Väntetiderna till mottagningsverksamheten beror på att det saknats urologer, sjuksköterskor och sekreterare. Men personalbrist har även inneburit dåligt tillgång till operationssalar på Sus i Malmö, där urologen utför sina operationer, och brist på sjukhusplatser för eftervården.
– Under förra året och delar av 2018 har vi bara haft två tredjedelar av den överenskomna operationskapaciteten. Det här är stora operationer på äldre som kräver långa vårdtider och ofta drabbas av komplikationer. Det är svårt att hitta andra sjukhus att få hjälp från, för problemen är snarlika överallt, konstaterar Lars Malmberg.
Ledningen för Sus har vidtagit olika åtgärder för att förbättra läget. Operationsavdelningen i Malmö har lyckats rekrytera operationspersonal, och tillgången till salar har förbättrats en del.
En särskild kösatsning planeras för att kunna operera fler patienter med urinvägscancer under fem lördagar på Sus. Fler urologiska operationer av andra typer flyttas över till Landskrona.
Ändå fick Lars Malmberg nyligen en rapport om elva cancerpatienter som fått vänta orimligt länge på operation eller besök, och kunde konstatera att nio av dem troligen drabbats av allvarliga vårdskador. Det var bakgrunden till Lex Maria-anmälan.
– Vi ligger fortfarande så långt ifrån målen för ledtider i cancerförloppet. Då måste vi signalera att det behövs något mer, att Region Skåne måste lyfta frågan, säger han.
Gå till toppen