Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Vi tar inte betalt för att hänvisa patienter

Den digitala utvecklingen är en möjlighet, inte ett hot, skriver två representanter för Min Doktor som svar på en text från den 9 november.Bild: Claudio Bresciani/TT
I artikeln ”Låt nätläkarna stå på egna ekonomiska ben”, Sydsvenskan 9 november, föreslås att vissa privata vårdgivare inte ska omfattas av den offentliga finansiering av primärvården som svenskarna har rätt till idag. Förslaget har två stora problem: det reducerar allmänhetens jämlika tillgång till vård och kan urholka förtroendet för en gemensamt skattefinansierad vård.
Läs också Låt nätläkarna stå på egna ekonomiska ben
Skribenterna påstår att vi som erbjuder digital primärvård är mycket lönsamma. Oss veterligen går alla nätläkare, även vi, fortfarande med förlust. Ersättningen för den vård vi ger är en fjärdedel av vad fysiska vårdmöten får kosta. Det är dyrt att utveckla den teknik och service som krävs för att digitala vårdtjänster ska vara kvalitativa och effektiva och till skillnad från offentliga vårdgivare går inte landstinget in och stöttar när vi har röda siffror.
I texten påstås felaktigt att nätläkarbesök leder till dubbla kostnader, vilket exemplifieras med ett barn med hudförändring och en patient med bihåleinflammation som hänvisades till fysisk vårdcentral. Men Min Doktor tar inte betalt för sådana ärenden, varken av Region Skåne eller patienten. Vi hänvisar över 20 procent av patientkontakterna till egenvård, fysisk vårdcentral eller akutvård, helt utan kostnad. Tänk om vi istället skulle prata om alla de 800 000 barn och vuxna som fått god vård av våra hudläkare, distriktsläkare och psykologer, dygnet runt och utan telefonköer och väntrum?
I en Sifo-undersökning svarade 74 procent av skåningarna att de känner oro över att det tar lång tid att få träffa läkare när de behöver det. 16 procent svarade att de sökt till akuten för besvär som vårdcentralen egentligen ska hantera. Dessa ”onödiga” akutbesök kostar Region Skåne grovt räknat minst 300 miljoner kronor per år, eftersom ett besök på akuten kostar ungefär dubbelt så mycket som ett läkarbesök på en fysisk vårdcentral. Om bara 20 procent av de ”onödiga” akutbesöken hade skett via Min Doktor istället för en vårdcentral hade man sparat 100 miljoner kronor. Jämfört med kostnaden för akutbesök är besparingen ännu större.
Debattörerna hävdar också att det inte är bevisat att det går lika bra att vårda digitalt. Men nyligen redovisade Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag där de hänvisar till flera studier som visar ”likvärdig diagnostisk precision mellan videomöten och fysiska besök” samt att ”samtliga artiklar som beskriver uppföljning och behandling rapporterar kliniska utfall likvärdiga med – eller bättre än – vård som ges vid fysiskt möte.”
Svensk sjukvård håller hög kvalitet, men vårdköerna är långa och personalbristen akut. Min Doktor startade för fem år sedan för att tackla dessa utmaningar genom kvalitativ, tillgänglig och resurseffektiv vård som patienterna vill ha och har rätt till. Från att 2013 endast ha handlagt urinvägsinfektioner har vi idag ett fyrtiotal symptomkategorier och planerar nu för att hjälpa patienter med kroniska sjukdomar.
Den digitala utvecklingen är en möjlighet, inte ett hot. Låt oss gå från debatt med felaktiga påståenden till en dialog om hur vi tillsammans kan erbjuda vård som är mer tillgänglig, effektiv och säker till nytta för såväl patient som samhälle.

Henrik Kangro

Medicinskt ansvarig läkare Min Doktor

Daniel Persson

Innovationschef Min Doktor
Gå till toppen