Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Nuvarande regelverk innebär att många bostäder blir onödigt stora och därmed onödigt dyra.”

Regeringen bör utreda effekterna av de lagar som råder idag, skriver Anders Nordstrand, vd för Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Flera allmännyttiga bostadsbolag medverkar i och har medverkat i olika utvecklingsprojekt och forskning för att förbättra tillgängligheten i både lägenheter och utomhus, skriver artikelförfattaren.Bild: Malin Waak
Kraven på allmännyttan är många: bygg billigt, miljömässigt, tillgängligt, modernt och vackert. Att möta dem är en utmaning eftersom de ofta innebär höga byggkostnader och därmed högre hyror.
Det stämmer inte att Sabo och allmännyttan är i färd med att utesluta alla människor med rörelsenedsättning, något som arkitekten Mai Almén hävdar (Aktuella frågor 5/11).
Det Sabo säger i rapporten Allmännyttans byggagenda är att regeringen bör utreda effekterna av de lagar som råder idag. Det borde vara en självklarhet. Till exempel innebär nuvarande regelverk att många bostäder blir onödigt stora och därmed onödigt dyra. De hyror som krävs för att det ska gå att bygga nytt utesluter grupper som har en svag ekonomi. Men människor i dessa grupper har rätt till bostad precis som alla andra. Sabo eftersträvar balans mellan hyresnivåer och sociala krav i lagstiftningen.
Flera allmännyttiga bostadsbolag medverkar i och har medverkat i olika utvecklingsprojekt och forskning för att förbättra tillgängligheten i både lägenheter och utomhus. Ett bra exempel är det allmännyttiga bostadsföretaget Micasa Fastigheter som genomfört sju olika seminarier på detta tema och som, tillsammans med Svensk Byggtjänst, gav ut boken Vision 2030 – Framtidens seniorboende. Micasa har tillsammans med KTH dessutom bedrivit forskning kring hur toaletter ska bli mer tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Allmännyttan bidrar också till att utveckla teknik och vitvaror som underlättar för personer med funktionsvariationer att klara sig själva så långt möjligt. Sabos medlemsbolag har stor kunskap i sådana frågor och det ger oss goda möjligheter att utveckla framtidens bostäder med fokus på de boendes behov och trivsel. Men visst behövs ytterligare forskning, allmännyttan fortsätter gärna att bidra till den.
Nordiska rådet har, efter önskemål från den nordiska bostadsorganisationen NBO, beslutat att verka för att de nordiska ländernas byggregler ska bli mer samstämmiga. Gemensamma regler för tillgänglighet är ett delprojekt i det arbetet.
Allmännyttan har tagit, tar och kommer att ta ett stort ansvar för att alla ska kunna få ett bra boende som är anpassat till dem.
Allmännyttan var tidig med att erbjuda seniorboende och trygghetsboende och har på flera orter utarbetat modeller för anpassade boenden för äldre. Det finns också ett nära och bra samarbete med kommuner när det gäller att erbjuda gruppbostäder och andra anpassade boenden. All den samlade kunskapen använder allmännyttan till att bygga bättre och för att skapa goda och tillgängliga hem.

Anders Nordstrand

Anders Nordstrand är vd för Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.
Gå till toppen