Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Mindre ungdomsstök och mer trygghet i Staffanstorp visar mätning

Ungdomsstöket i Staffanstorp har minskat. Kommuninvånarna upplever dock fortfarande att ungdomarna stör ordningen, och oron för inbrott i hemmet är stor. Men överlag visar polisens trygghetsmätning att kommunen blivit tryggare.

Polisens årliga trygghetsmätning visar att tryggheten ökar Staffanstorps kommun. På bild: Staffanstorps kommunvapen.Bild: Astrid Adelgren
Staffanstorp har haft stora problem med ungdomsgäng som hållit till på Torget. De har betett sig hotfullt och skadegörelse har förekommit.
Efter en rad insatser med bland annat kameraövervakning, mer polisiär närvaro och sociala insatsgrupper för unga är situationen idag en helt annan.
Kommunen har också anställt egna ordningsvakter som rör sig ute i samhället.
Läs också Boende i Staffanstorp centrum vågar inte gå ut
– Enligt statistiskt är det mycket lugnare nu, den är borta den problematiken, säger kommunpolis Christer Stålhandske.
I polisens trygghetsmätning för 2018 uppfattar dock 30 procent av de som svarat ett problem med ungdomar som bråkar och stör ordningen. Problemindexsiffran är tre, vilket betyder att det är ett ganska påtagligt problem.
– Nu mäter vi kommuninvånarnas upplevda trygghet. Eftersom vi haft stora problem tidigare är det möjligt att det tar längre tid för kommuninvånare att få tillbaka trygghetskänslan de hade innan.
Men det sker ändå en positiv utveckling. Ser man till Staffanstorps tätort som delområde svarade 38 procent att de upplever ett problem med stökiga ungdomar, jämfört med förra årets 49.
Christer Stålhandske lyfter fram trygghetsmätningens totala problemindexsiffra på 1,87 som den största förbättringen i kommunen. 2017 var siffran 2,12. En etta betyder att det inte alls finns ett påtagligt problem med otrygghet, medan en tvåa betyder att det inte finns ett särskilt påtagligt problem.
– Det är glädjande att vi upplever en förbättring.
Men det betyder inte att polisen slutar med sina insatser.
– Vår verksamhet styrs av var problemen finns. Vi tittar på trygghetsmätningen och tar till oss av vad de boende tycker på andra sätt, sen anpassar vi vår verksamhet till vad kommuninvånarna önskar.
Två problemområden som polisen tillsammans med kommunen ska titta närmre på är trafikläget. 50 procent av de svarande Staffanstorpsborna tycker att bilarna kör för fort, och nedskräpning upplever 39 procent som ett problem. Polisen ska även titta på de olika delområdena i kommunen och finna vilka problem de behöver jobba vidare med.
Inbrott är det som skapar mest oro bland Staffanstorpsborna, trots att antalet inbrott minskar. Medan det 2015 handlade om 96 bostadsinbrott, skedde förra året 58 stycken.
– Vi har jobbat mycket med att få igång grannsamverkansgrupper i kommunen. Har man ökad kontaktyta med sina grannar tror jag att man kan öka sin upplevda trygghet, säger Christer Stålhandske.
Något han ser i mätningen är att man upplever att polisen bryr sig mer om de lokala problemen. 48 procent tycker det, och bara elva procent svarar att de inte tycker att polisen bryr sig.
– Det är en bra trygghetsmätning där vi ser att kommuninvånarna upplever ökad trygghet. Vi ska försöka bli bättre på att kommunicera ut de goda insatser som görs och dela vår bild av hur det är i kommunen, vad vi upplever som bra och vad vi upplever som problem.
Gå till toppen