Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Det är uppenbart att SD skiljer sig från alla andra partier genom sin negativa syn på hbtq-personers rättigheter.”

Likt inget annat parti försöker SD styra vad människor gör med sina kroppar, hur de uttrycker sin sexualitet och hur de bildar familj, skriver Sandra Ehne och Hans Linde, förbundsordförande i RFSL respektive RFSU.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Partiledardebatt i Stockholm i samband med Europrideveckan i somras.

Bild: Hossein Salmanzadeh/TT

Annons

Magnus Olsson (SD), kommunalråd i Malmö, hävdar att vi far med osanning när vi beskriver hur Sverigedemokraterna bedriver hbtq- och kvinnofientlig politik i kommuner, landsting och regioner runt om i Sverige (Aktuella frågor 8/11 och 16/11). Det brukar låta så när SD granskas.

RFSU och RFSL är två partipolitiskt obundna organisationer som granskar hur alla politiska partier agerar i riksdagen, EU-parlamentet, landsting, regioner och kommuner när det kommer till frågor som rör människors rätt till sina kroppar, sexualitet och identitet.

Annons

Annons

Det är uppenbart att SD skiljer sig från alla andra partier genom sin negativa syn på hbtq-personers rättigheter, rätten till abort, sexualundervisning och en modern familjepolitik.

Likt inget annat parti försöker SD styra vad människor gör med sina kroppar, hur de uttrycker sin sexualitet och hur de bildar familj.

När vi utgår från SD:s egna uttalanden och förslag, framgår det att om Sverigedemokraterna hade fått bestämma hade kvinnor i Blekinge som önskat avsluta en graviditet kunnat möta vårdpersonal som ifrågasatt deras beslut. Elever i Örebro kommun hade fått sämre sexualundervisning. Höganäs kommun hade slutat uppmärksamma Internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi. Om SD fått bestämma hade ensamstående i Sörmlands län och region Jönköping förvägrats möjligheten att bli föräldrar. Listan kan göras lång.

Magnus Olsson motiverar SD:s försök att styra hur familjer ska få se ut med att hänvisa till barns rätt att känna till sitt ursprung. Men faktum är att alla barn som tillkommit genom assisterad befruktning i Sverige har laglig rätt att få veta vem som är donator. Det finns inget stöd i någon forskning eller i FN:s barnkonvention för att vissa familjeformer skulle vara bättre än andra. Sverigedemokraternas egentliga skäl är ideologiska. SD ser vissa familjer som mer önskvärda än andra och är beredda att försöka styra och bestämma vem som ska få möjlighet att bli förälder.

Annons

Att SD har vaga skrivningar om allas lika värde i sitt principprogram är knappast till någon hjälp för dem som drabbas av deras praktiska politik. Den trygghet som SD pratar om gäller inte alla, oavsett sexualitet, identitet, hudfärg, funktionsvariationer och allt annat som gör människor till dem de är.

Vi vet att SD:s politik i praktiken begränsar möjligheten för många att leva de liv de valt att leva.

Sandra Ehne

Hans Linde

Sandra Ehne är förbundsordförande för RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Hans Linde är förbundsordförande för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan