Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Gör Öresund till nationalpark.”

Även om Öresund är ett av världens mest trafikerade farvatten innehåller det en unik och rik marin miljö. Det skriver styrelsen för den ideella och oberoende organisationen Öresundsfonden, som består av personer som arbetar eller har arbetat med miljöfrågor knutna till Öresund.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi föreslår att den nya nationalparken får namnet The Sound. Det har vi hämtat från internationella sjökort och det är ett fantastiskt varumärke, skriver artikelförfattarna.

Bild: Britt-Mari Olsson

Annons

Att det danska folketinget nu har beslutat att förbjuda sandsugning i Öresund från år 2025 bereder väg för att förvandla Öresund till en marin nationalpark. Dessvärre dröjer det flera år. Danska myndigheter har gett företag tillstånd att ta upp sand från botten som sedan används i samband med byggprojekt och kommer inte ur befintliga avtal. På den svenska sidan av Sundet har sandsugning inte tillåtits sedan 1982.

Även om Öresund är ett av världens mest trafikerade farvatten innehåller det en unik och rik marin miljö. I Öresund möts Östersjöns avrinnande bräckta vatten och Kattegatts tillrinnande saltvatten. Två hav med starka strömmar skapar ett sällsynt koncentrat av marina naturmiljöer på gränsen av sina utbredningsområden.

Annons

På grunda bottnar finns ovanligt vida och rika ålgräsängar och blåmusselbankar samt en stor del av Östersjöns naturmiljöer.

Annons

På tio till tjugo meters djup ökar salthalten snabbt och bildar ett av världens kraftigaste språngskikt, ett fenomen som gör att vattnet från Östersjön och Kattegatt inte blandas och därmed skapas en mycket ovanlig miljö.

Från ungefär 25 meters djup är salthalten hög och här finns några av Öresunds hemligheter – unika samhällen med kräftdjur och hästmusslor samt en stor del av Västerhavets övriga naturmiljöer.

Öresunds unika djurvärld är fortfarande till stor del bevarad tack vare ett tidigt förbud mot bottentrålning som infördes 1932, då på grund av den täta fartygstrafiken genom Sundet. När sandsugningen dessutom upphör innebär det att Öresunds bottnar får ett unikt skydd mot all fysisk påverkan så att det går att utesluta det som orsak till miljöförändringar. Öresund kan därmed bli ett viktigt referensområde för att förstå hur havsmiljön påverkas av andra faktorer. Eftersom många arter har sin utbredningsgräns i Öresund går det då att upptäcka storskaliga förändringar på ett tidigt stadium.

Under de senaste decennierna har ett tålmodigt miljöarbete bedrivits på både dansk och svensk sida av Sundet och fått omfattande effekt. Till exempel har miljögifterna i fisk minskat till ovanligt låga nivåer. Trålfiskeförbudet från 1932 borgar också för rik tillgång på fisk till både yrkes- och fritidsfiskare.

Tyvärr finns det förutom sandsugningen, som ska upphöra, flera hot mot Öresunds marina liv. Olika former av exploatering, som sandtäkter och inte minst utfyllnader av grunda kustområden ödelägger dess barnkammare och skafferi. Förorenat spillvatten från industrier och reningsverk släpps ut, även om omfattningen har minskat. Öresund är dessutom en av världens hårdast trafikerade farleder med de problem det kan medföra i form av olyckor och utsläpp. Olagligt trålfiske förekommer, främst i den norra delen av Öresund. Kustbevakningen bör naturligtvis prioritera att det inte sker, men så är det inte alltid.

Annons

Annons

Det omfattande sportfisket och det småskaliga kustfisket är också speciellt för Öresund. Det skulle kunna utvecklas än mer till exempel genom försäljning av certifierad miljövänligt fångad färsk fisk av ovanligt bra kvalitet.

Det finns flera möjligheter att skydda Öresund miljömässigt. Viktigt är att det inte blir tandlöst. Att göra Sundet till ett naturreservat är ganska heltäckande, men om svenska och danska myndigheter kommer fram till det måste de tydligt beskriva vad i Öresund som skyddas och hur det ska ske.

Öresundsfonden ser hellre att Öresund får status som nationalpark. Inte bara för att det ger ett bättre skydd, utan också för att det ger ett tydligare symbolvärde.

Den danska miljörörelsen har hittills varit ganska kallsinnig till att förvandla Öresund till en nationalpark eftersom den förväxlar det med naturpark, något som har mer karaktär av en parkanläggning. Men begreppet nationalpark förekommer i den danska lagstiftningen och i Danmark finns också fem nationalparker, till exempel Kongernes på Nordsjälland. Det är alltså fullt möjligt att inrätta en nationalpark som omfattar Öresund och därmed införa verkningsfulla regler som skyddar Sundet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Den allmänna synen på Öresund behöver förändras från ett hinder för kontakter och handel mellan länder till en unik och värdefull miljö värd att förvalta för framtiden.

De två länder som omger Öresund bör skapa en nationalpark med gemensamma regler för exploatering, fartygstrafik, utsläpp och fiske. Ett sådant förfarande skulle ge både Sverige och Danmark ett stort internationellt erkännande. Vi föreslår att nationalparken får namnet The Sound. Det har vi hämtat från internationella sjökort och det är ett fantastiskt varumärke.

The Sound kan bli regionens stolthet.

Birger Emanuelsson

Lars Eriksson

Peter Göransson

Sven Bertil Johnson

Josephine Karlfelt

Widar Narvelo

Lars Nerpin

Olle Nordell

Elin Tiselius

Styrelsen för Öresundsfonden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan