Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Region Skåne måste vara drivande när det gäller satsningar på forskning och utveckling.”

Näringslivet behöver tydliga visioner, långsiktiga spelregler och konkreta handlingsplaner från politiskt håll. Det skriver Kerstin Lindell, vd för Bona och vice ordförande i Sydsvenska industri- och handelskammaren.

Sony Mobile Communications är ett av de bolag i Skåne som varslat personal den senaste tiden.Bild: Johan Nilsson/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Som vd i ett globalt företag är det med stor oro jag tar del av nyheterna om de många varsel som under kort tid har drabbat Skåne. En del kan förklaras av konjunkturen men en del måste tillskrivas utmaningar på en strukturell nivå.
Varsel får stora konsekvenser, inte bara för dem de direkt berör utan också för hela samhället. Ekosystemet för tillväxt rubbas när jobb, kompetens och skatteintäkter försvinner. Samhällsinvesteringar i infrastruktur, skolor, vård och samhällsservice uteblir när ekonomin inte går ihop.
Det är bra att raden av stora varsel i Lund har satts in som en extrapunkt på regionstyrelsens möte i morgon den 29 november. Om Skåne ska bli en stark och hållbar tillväxtmotor krävs det insatser där de gör mest nytta för att flytta fram Skånes positioner. Det handlar om att bidra till bättre förutsättningar för forskning, utveckling, internationellt samarbete och Skånes infrastruktur.
Skåne har bra förutsättningar men en mängd utmaningar. Skåne är den mest innovativa regionen i Sverige enligt mätningar från Tillväxtverket. Här finns universitet och två unika forskningsanläggningar, ESS och Max IV. Men när internationella företag med forskningsintensiv produktion som Astra Zeneca och Ericsson drar ner försvinner själva motorn för en positiv utveckling i regionen.
SCB:s undersökningar visar att den totala satsningen på forskning och utveckling, FoU, i skånska företag har minskat med fyra miljarder kronor sedan år 2007. Det innebär att Skåne ligger långt under genomsnittet för Sverige.
För att flytta fram Skånes positioner behövs tydliga visioner och strategier från styrande politiker på både nationell och regional nivå när det gäller hur avkastningen av forskningsanläggningarna ska skördas. Det saknas idag. Men det krävs också en mängd åtgärder för att få Skånes företag att satsa mer på forskning och utveckling. Här måste Region Skåne vara drivande.
Idag är det en stor utmaning och kostnad att rekrytera eller flytta medarbetare från andra länder till Sverige. Långa handläggningstider för arbetstillstånd, brist på bostäder och litet utbud av internationella skolor gör det svårt för svenska företag att få tag på kvalificerad arbetskraft med rätt kompetens. En möjlighet är att attrahera utländska studenter vid landets universitet att stanna i Sverige efter examen. I Lund finns cirka 4 000 utländska studenter. De flesta lämnar Sverige efter sin utbildning eftersom de inte får arbetstillstånd eller kan hitta någonstans att bo.
Kopplingen till Danmark och Europa med Öresundsbron och närhet till internationella flygplatser är viktig för Skånes fortsatta utveckling. Trycket är stort och kapaciteten är undermålig både på järnvägen och E 6:an. Behovet av hållbara lösningar och satsningar för att bygga bort flaskhalsar i infrastrukturen är akut. Regeringens beslut i den nationella planen för infrastruktur 2018–2029 som kom i maj är inte tillräckligt. Förhoppningsvis kan den regering som snart måste vara på plats prioritera om, det har ju hänt tidigare när andra regioner har krisat.
Digitaliseringen driver utvecklingen i en rasande takt. Företag måste snabbt anpassa sig till nya affärsmodeller, globala sammanhang och en framtid ingen vet så mycket om. Förmågan att raskt internationalisera och digitalisera är avgörande för överlevnad och nya sätt att styra och leda är ett måste. För att hitta lösningar behövs fler perspektiv, olika sorters kompetens och nya sätt att arbeta över traditionella gränser. Det blir allt viktigare att förskjuta makten så att andra får hitta innovativa lösningar, snarare än att själv äga lösningen.
För att förstå näringslivets behov och utmaningar måste både politiker och forskningsvärlden ha ett intresse till dialog och samverkan, helst innan det är för sent. Det är i det direkta mötet och i samtalen som såväl strukturella som företagsunika utmaningar kan hanteras.
Det går inte att vara passiv när den internationella utvecklingen går så fort som idag. Politiker på statlig, regional och kommunal nivå måste agera mer proaktivt. Vi behöver möta dagens samhällsutmaningar gemensamt.
Att arbeta i stuprör, i isolerade enheter fungerar inte längre. Näringslivet behöver tydliga visioner, långsiktiga spelregler och konkreta handlingsplaner från politiskt håll.

Kerstin Lindell

Kerstin Lindell är vd för Bona och vice ordförande i Sydsvenska industri- och handelskammaren.
Gå till toppen