Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Stoppa bågjakten innan den blir verklighet

Jakt med pilbåge är tillåten i bland annat USA, där bilden är tagen.Bild: David Goldman
Naturvårdsverket skriver remiss om förslag till nya föreskrifter om jaktmedel där det föreslås ny jaktmetod på våra svenska vilda djur: jakt med pilbåge. Detta efter att Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet framfört detta önskemål.
Naturvårdsverket bedömer att pilbåge avsedd för jakt är lika effektivt dödande som skjutvapen och anser även att detta skonar miljön då inte rester av ammunition kommer att förorena vår miljö. Dock, förslaget med pilbågsjakt saknar konsekvensanalys ur djurskyddsperspektiv. Det är en svårare jaktform och kraven på pilbågsjägarna är inte tillräckliga för säker jakt, risken för att skada djuret är större med pilbåge då skjuthastigheten är långsammare än ljudets hastighet varpå djuret kan hinna röra sig och därmed bli skadeskjutet. Sverige kan komma att få ökad jaktturism då jakt med båge inte är godkänt mer än i ett litet antal länder, bland annat USA, Danmark och på Åland. Det är inte försvarbart i dessa länder och absolut inget för oss att ta efter.
Naturvårdsverket skriver också i sin remiss om förslag till nya föreskrifter om jaktmedel, man föreslår att regler om utseende, ursprung och liknande tas bort ur föreskrifterna. Detta eftersom sådant inte har någon betydelse för om ett jaktvapen kan avliva vilt på ett etiskt godtagbart sätt.
Det blir istället upp till polismyndigheten att avgöra om det finns ordnings- och säkerhetsmässiga aspekter på de olika vapnen. Det blir också polismyndighetens (eller annan person i deras ställe) uppgift med eftersök på skadade djur då risken för skador kan bli stor. Kan tyckas att polisen har andra uppgifter att utföra idag.
Pilbåge är ett gammalt jaktvapen som varit förbjudet i Sverige sedan 1938 och förslaget saknar stöd från allmänheten då denna metod påverkar djurs välfärd enligt ovan.
Vi måste fråga oss: är det försvarbart, med hänsyn till våra vilda djur, att jägare, för att det kan ge en bättre naturkänsla och mer spänning att döda djuren med pilbåge, skall tillåtas skjuta med båge? Svenska djur är allas våra djur och dessa måste vi värna.
Detta är ännu bara ett förslag men bör stoppas innan det vinner laga kraft.

Anne-Christin Nilsson

Malmö
Gå till toppen