Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lommabanan stängs för tågtrafik under vintern

Nu är det byggstart på Lommabanan. Den 10 december stängs Lommabanan helt från trafik under 17 veckor. Då påbörjas arbetet med att bygga nya perronger för pågatågstrafik i Furulund och Lomma – samt nya gångtunnlar i Furulund.
Järnvägsgatan i Furulund stängs snart av permanent. Här, vid grönområdet intill gamla Furulunds station, ska det byggas en ny gång- och cykelväg under spåren. Ytterligare en tunnel byggs några hundra meter bort.Bild: Maria Sehlin
Redan på måndag den 3 december kommer det att märkas i Furulund att ombyggnaden närmar sig. Då sätts byggbodar upp och arbetet förbereds. Från den 10 december stängs Lommabanan helt för tågtrafik, i 17 veckor, och öppnar inte förrän veckan innan påsk – den 22 april.
– Vi ska bygga två planskilda gång- och cykelpassager under järnvägen i Furulund, spåret kommer vara avklippt på två ställen, därför måste vi stänga banan för trafik, berättar Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket.
Läs också Vägar stängs innan Furulund får pågatåg
Dessutom ska de påbörja arbetet med att bygga perronger som ska passa pågatågstrafiken. Det blir 170 meter långa plattform både i Furulund och i Lomma.
Tågtrafiken på Lommabanan kommer att vara helt avstängd för ordinarie trafik under dessa 17 veckor.
– Men det innebär inte att det är fritt fram att gå på spåren, det får man aldrig göra. Banan kommer inte att vara helt tom, det kommer att gå arbetsfordon på spåren, säger Olof Fredholm.
Då blir det lugnt vid järnvägen i 17 veckor?
– Från tågen blir det lugnt, men det blir ju en del buller när vi gräver och även från lastbilar som transporterar schaktmassor. Men vår entreprenör kommer att begränsa arbetet till dagtid i veckorna för att inte störa för mycket, säger han.
Fakta

Detta ska byggas i vinter

Bantorget, Furulund: Gång och cykeltunnel under spåret. Järnvägsgatan stängs snart av permanent. Här räknar man med att få stora schaktmassor.

Bryggaregatan, Furulund: Gång och cykeltunnel under spåren. Parkgatan ska senare förlängas till Häradsvägen, genom Kävlinge kommuns försorg.

Furulund, ny perrong: mitt för Bantorget, längs Järnvägsgatan, byggs en 170 meter lång perrong för persontåg, detta blir den nya stationen.

Lomma, ny perrong: från söder om Vinstorpsvägen, förbi den gamla stationen, byggs en 170 meter lång perrong för persontåg, detta blir den nya stationen. Detta perrongbygge påbörjas i mars.

Under vintern kommer de godståg som brukar köra på Lommabanan istället att gå via Lund. De pågatåg express, som går utan stopp mellan Malmö och Helsingborg, upphör helt under de 17 veckor Lommabanan är avstängd. Inte förrän den 22 april börjar tågen rulla på Lommabanan igen.
Längre fram, sommaren 2020, kommer Trafikverket att bygga ett nytt mötesspår i Stävie. Samma år stängs båda plankorsningarna i Furulund: Kungsgatan och Solgatan i Furulund för gott.
Lommabanan ska öppna för pågatågstrafik om två år, i december 2020, med stationer i Furulund och Lomma.
– Arbetet följer planen, trafiken ska komma igång som planerat 2020, säger han.
"Det känns väldigt bra att vi nu är framme vid byggstarten av Lommabanan. Vi har jobbat länge med ett förberedande arbete och nu går vi in i själva byggskedet där vi kommer jobba intensivt för trafikstart i december 2020", säger Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket.Bild: OSSIAN OLSSON
Till att börja med blir det pågatåg en gång i timmen, men målet är halvtimmestrafik:
– Det är inte möjligt att köra fullständig halvtimmestrafik så länge det inte finns fler mötesspår, det finns inte plats på banan, det blir aktuellt först med nästa etapp av Lommabanans utbyggnad, säger Olof Fredholm.
Det finns ännu inga beslut om etapp 2, det pågår diskussioner om ett gemensamt avtal och stationer i Alnarp respektive Flädie.
– Men det pågår en analys om det går att köra fler tåg i rusningstrafik redan från start, säger Olof Fredholm.
Trafikverkets ombyggnationer beräknas kosta 270 miljoner kronor.
Bommarna i Furulund kommer att stängas helt, men inte förrän 2020 enligt planen. Därefter får man köra via något av de två befintliga tunnlarna som finns i Furulund.Bild: Maria Sehlin
I dag rullar framför allt godstrafik men även pågatåg express mellan Malmö och Helsingborg på Lommabanan. Godstågen kommer istället att gå via Lund och expresstågen ställas in under de 17 veckor Lommabanan stängs av. Veckan före påsk öppnas spåren igen.Bild: Maria Sehlin
Fakta

Pågatåg efter 2020

Det kommer att ta cirka sju minuter att ta tåget från Lomma till Malmö C med pågatåg på Lommabanan. I dag tar samma resa 25 minuter med buss. Från Furulund kommer det att ta cirka 20 minuter till Malmö C med tåg. Trafiken ska öppna i december 2020.

Källa: Trafikverket

Gå till toppen