Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tre- och fyrkantsdammen på väg att bli naturreservat

Ett nytt naturreservat har precis bildats i Lomma kommun, och ett nytt är på gång. Här kan du se alla kommunens skyddade naturområden.

Snart blir fyrkantsdammen intill Lomma beach naturreservat.Bild: Håkan Jaresäter
Under de senaste åren har man på Lomma kommun arbetat med att bilda ett flertal naturreservat. Målet har varit att fördubbla delen skyddad areal i slutet av 2018 jämfört med år 2012.
Så sent som den 8 november fattade fullmäktige beslut om att Pråmlyckan, ett litet område mellan Höje å och Prästbergavägen skulle skyddas. Platsen har historisk sett varit viktig för Lommas tegelindustri och här finns gamla lertäkter som nu fyllts med vatten.
Platser där man förr grävde upp lera som skulle bli tegel hittar man i flera av kommunens naturreservat, exempelvis i Östra dammarna och Slättängsdammarna.
På kommunen finns nu också planer på att göra naturreservat av Kustdammarna, som också kallas tre- och fyrkantsdammarna.
Att man skapar så många naturreservat beror på att man vill skydda naturen och de växter och djur som finns där, samtidigt som man säkrar möjligheten till friluftsliv för kommuninvånarna.
Här är naturreservaten som du hittar i Lomma kommun:
Bild: Johanna M Karlsson
1: Pråmlyckan. Beläget i nordvästra delen av Lomma tätort. Gammalt tegelbruksområde.
2. Alkärret, Habo Ljung. Ligger mellan stranden och Södra Västkustvägen, ungefär en kilometer norr om Lomma tätort. Som namnet hintar om finns här gott om alar och blöta markområden.
3. Bjärreds saltsjöbad. I september 2018 beslutade fullmäktige att Bjärred saltsjöbad, grönområdet öster om Långa bryggan, skulle blir naturreservat.
4. Domedejla mosse. Ligger i nordöstra delarna av Bjärred. På 1700-talet fanns här en sjö. Nu består Domedejla mosse av Skogsmark, högörter, vattensamlingar och en slåtteräng.
5. Habo Ljungs fure. Strövområde norr om Lomma tätort, fullt med stigar där man exempelvis kan motionera. Skogen planterades på 1950-talet för att förhindra sandflykt.
6.Kyrkfuret. Intill Habo Ljungs fure ligger Kyrkfuret. Här planterades tall i början av 1900-talet för att förhindra sandflykt. Här finns många promenadstigar.
7. Löddeåns mynning (södra). Strandområdena vid Löddeåns mynning norr om Bjärred hyser en rik fiskfauna med minst 28 olika arter.
8. Slättängsdammarna. 2008 bildades naturreservatet som bland annat består av nio olika dammar. Här finns många fåglar och fladdermöss. Om man löser fiskekort kan man fiska gädda, abborre, id, mört, ruda och sutare i Slättängsdammen.
9. Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad. Söder om Lomma tätort finns ett 250 hektar stort naturreservat som bildades 2008. Stora delar av området ingår även i EU:s stora nätverk för skyddande av områden och är ett så kallat Natura 2000-område. Det mesta av naturreservatet ligger i havet. Strandängarna i området har förmodligen använts som fäladsmark sedan bronsåldern.
10. Öresundsparken. Till skillnad från övriga tillgängliga stränder i närheten av Lomma är stranden här och dess vegetation till större del naturligt utformad. Här har över 239 fågelarter observerats.
11. Östra dammarna. Ett rekreationsområde där man kan promenera, fågelskåda och fiska. Dammarna är vattenfyllda lertäkter från tiden när tegelbruken gick varma i Lomma.
De här naturreservaten är på väg att bildas:
• Kustdammarna. Även kallade tre- och fyrkantsdammarna. Beläget i nordvästra delen av Lomma tätort, nära Lomma beach. Dammarna är gamla lertäkter till tegelindustrin.
• Flädierev och Strandhusens revlar. Lomma kommun vill bilda två marina naturreservat i Lommabukten.
Gå till toppen