Helsingborgs hamn har en roll i den storskaliga smugglingen av kokain till Sverige. Vi har avslöjat sex tidigare okända kokaintransporter som stoppats i eller på väg till Helsingborgs hamn. Vid två tillfällen har tullen bedrivit spaning i hamnen mot utbytta kokainleveranser.