Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Kritik mot frånvarande kommunfolk vid företagsmöte

Politiker och tjänstemän måste bli mer näringslivsvänliga för att få Svedala att klättra på rankningslistan.
Uppfattningen var allmän när frågan diskuterades på ett möte på måndagskvällen. Men få politiker och inga tjänstemän deltog.

Ett trettiotal mötesdeltagare samlades i Svedala folkets hus på måndagskvällen.Bild: Mats Amnell
Mötet hade anordnats av partiet Älska Svedala som en följd av att Svedala år efter år dalat i Svenskt näringslivs rankning av landets företagskommuner. Så sent som i höstas hamnade kommunen på plats 189 av 290 kommuner.
Även branschorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en liknande rankning med ungefär samma utfall för Svedala.
Läs mer: Förtroendeklyfta får Svedala att sjunka när lokalt företagsklimat rankas
Inbjudna var bland annat företrädare för kommunens företag och de politiska partierna. Fyra partier av fullmäktiges tio dök upp.
Arrangörerna av mötet hade gjort studiebesök i Vellinge och Höganäs som rankats bland de bästa företagskommunerna i Sverige.
Med statistik på storbildskärm visade de att de tre kommunerna har likartade förutsättningar på många sätt. Men Svedala avviker genom att de lokala företagarna tycker att kommunens politiker och tjänstemän har en mer negativ attityd till företagande.
Med det anses följa långsam service och senfärdig handläggning av bygglovsärenden och tillståndsansökningar.
Lärdomen från studiebesöken uppgavs vara att man både i Vellinge och Höganäs är mer alerta, intresserade och har bestämt sig för att näringslivsfrågor är viktiga.
Personalresurserna uppgavs också skilja sig. I Höganäs är 4,5 tjänster avsatta för ändamålet. I Vellinge finns två tjänster som förstärks av sexton personer som helt eller delvis arbetar med turism. I Svedala finns 1,5 tjänster.
Vad behövs för att Svedala ska lyfta som företagskommun? Deltagarna fick lista förslag på en tavla.Bild: Mats Amnell
– Man arbetar aktivt med att främja näringslivet, den lokala handeln och att utveckla kommunerna som besöksmål. Företagsfrågor är hela kommunens angelägenhet.
– De utbildar anställda i näringslivsfrågor, är hungriga, vill bli bättre och har som mål att ligga i absoluta toppen, sade Carl Ramel, vd på Börringekloster, som fungerade som mötesledare.
Flera bland de cirka 30 åhörarna var kritiska och menade att de positiva attityder som sägs finnas i Vellinge och Höganäs saknas i Svedala.
När de ombads komma med förslag på förändringar som kan förflytta Svedala uppåt på rankningslistorna efterlystes bättre ledarskap i kommunhuset, attitydförändringar, tätare kontakter mellan kommun och företag, vilja, visionärt och strategiskt tänkande och systematisk utvärdering och uppföljning av kommunens service till företagen.
Utfallet av kvällen diskussioner blev att åter försöka bjuda in partier, företagare och andra representanter för lokalsamhället till ett möte under våren för att få igång en utveckling med målet att Svedala ska vara en av Sveriges tio bästa företagskommuner 2022.
Fakta

Så har Svedala sjunkit på listan

Varje år rankar Svenskt näringsliv företagsklimatet i Sveriges kommuner. Sedan 2012 har Svedala halkat allt längre ned på listan och hamnade tidigare i höst på på plats 189 bland landets 290 kommuner.

Samtidigt får flera av grannkommunerna placeringar bland de 25 bästa i landet.

Rankningen görs utifrån en rad kriterier där närhet till vägar, järnvägar, flygplats, universitet och en stor regional marknad ger Svedala ett bra utgångsläge.

Men för attityder till företagande bland lokala politiker, tjänstemän, skola, medier och allmänhet får Svedala bottenbetyg. Kommunala tjänstemäns och politikers attityder får placeringen 268 respektive 274.

Värderingarna grundas på ett nittiotal enkätsvar från lokala företagare.

Förutom Svenskt näringsliv rankar även branschorganisationen Sveriges kommuner och landsting det lokala företagsklimatet i landet.

Läs mer: Svensk näringslivs rankning finns här.

Läs mer: Sveriges kommuner och landstings rankning finns här

Gå till toppen