Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev: "Sanktioner mot en stat har också benägenheten att få dess drabbande folk att enas."

Huvudledaren om rysk aggression (27/11) drar en helt korrekt slutsats, genom att kräva av en ny regering en mycket offensivare svensk försvarspolitik. Den nuvarande närmar sig en ruinering av vår säkerhet och försvarsförmåga.
Men i ledaren ropas också efter hårdare sanktioner mot den ryska staten, för dess destruktiva ageranden mot omvärlden. Sanktioner är tyvärr oftast kontraproduktiva, vilket historien lärt oss av många misstag, som är särskilt tydliga när sanktionerna slår brett mot en befolknings livsviktiga behov.
Det må så vara att den ryska mentaliteten av maktspråk kanske skapar förståelse och respekt för omvärldens maktspråk. Men sanktioner mot en stat har också benägenheten att få dess drabbande folk att enas och samlas under en auktoritär ledning, som kan konsten att utpeka en yttre statsfiende som orsaken till folkets elände.
Med en lämplig "bandit" som yttre hot, kan det ryska folket lättare förmås att acceptera en kraftig ökning av Rysslands militära utgifter, trots att det sker på bekostnad av folkets behov av ekonomisk och social trygghet.
Bo Karlberg
Hyresgästföreningen söker som vanligt billiga poäng genom oseriös debatt. Före valet gick man ut med en undersökning om marknadshyra: som frågan var ställd var svaret givet från början.
Nu hotar man mobilisera för att inte tre miljoner hyresgästers trygghet och hem ska äventyras – brösttoner utan verklighetsförankring eftersom det för närvarande handlar om marknadshyror i nybyggnation.
I så fall rör det sig om, med nuvarande produktionstakt, den bråkdel av det totala beståendet som är nya hyresrätter där påverkan av naturliga skäl skulle bli mycket marginell på hyresnivån.
Förhoppningen från denna allt extremare politiska lobbyorganisation är naturligtvis att hyresökningen även detta år ska ligga på halva inflationen. Men det råder goda tider för hyresgästerna, under flera år har hyrorna i praktiken sjunkit, alltså ökat köpkraften för hyresgästerna. I jämförelser omnämns också hyrans andel av den disponibla inkomsten och jämförelse görs med bostadsrätter. Här borde hänsyn tas till anskaffningsvärde för lägenheten, ett normalt ränteläge för en genomsnittlig storlek på lånen samt om lägenheten ligger på tomträtt (med den stora påverkan detta innebär på sikt). Att jämföra med en bostadsrätt inköpt för länge sedan, med en stor del av lånen betalda och belägen på ägd tomt, skapar en manipulerad verklighetsbild. Eftersom man verkligen får hoppas att Hyresgästföreningen sitter på kunskaper är framförda synpunkter ett fortsatt bevis på deras oseriösa argumentationsteknik.
Roland Wennick
År 2009 gjordes den energiöverenskommelse som sedan dess varit grunden för politiken: ”Svensk elproduktion står idag i princip bara på två ben – vattenkraft och kärnkraft … För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten bör ett tredje ben utvecklas för elförsörjningen och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft.”
Det tredje benet var vindkraft och ”annan förnybar kraftproduktion". Dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) var den drivande kraften bakom överenskommelsen. Detta kallades ”en hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet”, men det blev precis tvärtom.
Sverige, inte bara Skåne, står inför hot om elbrist. Vindkraft förstör boendemiljö och landskap i allt större områden, tryggheten i att lampan alltid tänds när vi trycker på strömbrytaren är på väg att försvinna. Den inslagna vägen att bygga ut vindkraften och samtidigt lägga ner vår kärnkraft är snart oframkomlig.
Einar Fjellman
Gå till toppen