Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Signerat

Mats Skogkär: Gör inte hastverk av ramverk.

Hur skulle ramavtalet konkret påverka möjligheterna för exempelvis deltagarna i de migrantkaravaner från Centralamerika som vill in i USA?Bild: Marco Ugarte
På måndag, i Marrakech i Marocko, är det tänkt att Sverige och det stora flertalet av FN:s medlemsstater ska godkänna ett allomfattande ramverk om migration – Global Compact for safe, orderly and regular migration.
Syftet med överenskommelsen är allt annat än blygsam: att under FN:s överhöghet ta ett globalt helhetsgrepp om allt som har med migration att göra – flyktingfrågan hanteras i ett separat ramverk.
Det är mycket möjligt att detta är en utmärkt plan som Sverige gör klokt i att ansluta sig till. Men dess tio övergripande principer och 23 mål är minst sagt fluffigt formulerade. För lekmannen framstår det som ett typiskt exempel på "det blir vad vi gör det till".
Det framhålls av regeringen och andra att migrationsramverket inte är ett internationellt avtal och därför inte rättsligt bindande.
Men överenskommelsen har rimligen politiska implikationer. I annat fall är den inte värd papperet den är skriven på. Och riktigt så låga förväntningar ska vi kanske ändå inte ha på FN.
Att ställa sig bakom ramverket är att göra en utfästelse om att följa det. Det kräver politiska beslut. Och politiska beslut förverkligas genom lagar och förordningar.
Så när den dagen kommer, hur mycket värda är då dagens försäkringar om att ramverket saknar "rättslig inverkan på nationella rättssystem"?
Riksdagen har hittills fått nöja sig med att hållas informerad via utskotten. Regeringen äger frågan. Och har inga planer på att frivilligt släppa kontrollen.
Nu, i elfte timmen, reses invändningar.
Att anta ramverket utan en noggrann genomlysning och debatt – inte minst i riksdagens kammare – är oklokt. Och ger näring åt de konspirationsteorier som redan börjat gro.
Beslutet brådskar inte.
Gå till toppen