Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Flera nya politiker i styret över skola och socialtjänst i Staffanstorp

Utbildningsnämndens nya ordförande ser ut att bli Åsa Ekstrand (M), samtidigt som Karin Palmqvist (M) kommer att sitta vid rodret för den nya arbetsmarknadsnämnden. När valberedningen nu har tagit fram sitt förslag till vilka politiker som ska sitta i nämnderna, är det med flera nya namn bland ordförandeposterna.

Karin Palmqvist (M) sitter för närvarande bland annat som styrelseordförande i Staffanstorps kommunfastigheter.Bild: Moderaterna Staffanstorp
Nu på måndag kommer det att klubbas i kommunfullmäktige vilka som ska sitta i kommunens nämnder under den kommande mandatperioden. I fredags spikade valberedningen sin lista på förslag.
Läs också Mer frågor till kommunstyrelsen när organisationen i Staffanstorp möblerar om
De viktigaste posterna i en kommuns nämnder är dem som ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. Dessa personer har tillsammans med utvalda tjänstemän förberedande möten där frågor som ska upp i nämnderna ventileras, vilket ger större möjligheter till insyn och att påverka tidigt i en process.
Bland de politiker som föreslås till ordförandeposterna under 2019-2022 finns flera politiker som suttit sedan tidigare, men också flera som är nya i presidierna.
Vad det gäller barn- och utbildningsnämnden slutar Nino Vidovic (M) som ordförande, och ersätts av Åsa Ekstrand (M), som redan idag sitter som ledamot i nämnden (som inför nästa mandatperiod byter namn till utbildningsnämnden.)
En annan tung post går till Karin Palmqvist (M), som blir ordförande i den nya arbetsmarknadsnämnden, som bland annat kommer att ansvara för integration, arbetsmarknad och vuxenutbildning.
– Det är självklart en stor utmaning, men jag kan inte låta bli att ta mig an utmaningar, säger den blivande ordföranden, som har en bakgrund som byggnadsingenjör och civilekonom.
Socialdemokraterna föreslås få samtliga poster som andre vice ordförande i nämnderna. I arbetsmarknadsnämnden går posten till Torbjörn Lövendahl (S).
Trots att M och SD har ingått ett formellt samarbete kommer SD inte att få några av de ordinarie ordförandeposterna, om valberedningens förslag går igenom. Däremot kommer Richard Olsson samt Toni Nilsson (båda SD) att sitta i presidiet som förste vice ordförande för omsorgsnämnden, respektive arbetsmarknadsnämnden.
Fakta

Dessa föreslås ingå i de nya presidierna:

Kommunstyrelsen:

Ordförande: Christian Sonesson (M)

Vice ordförande: Eric Tabich (M)

Andre vice ordförande: Pierre Sjöström (S)

Omsorgsnämnden:

Ordförande: Liliana Lindström (M)

Vice ordförande: Richard Olsson (SD)

Andre vice ordförande: Pia Jönsson (S)

Arbetsmarknadsnämnden:

Ordförande: Karin Palmqvist (M)

Vice ordförande: Toni Nilsson (SD)

Andre vice ordförande: Torbjörn Lövendahl (S)

Stadsbyggnadsnämnden:

Ordförande: Eric Tabich (M)

Vice ordförande: Maria Leijman (M)

Andre vice ordförande: Carina Dilton (S)

Utbildningsnämnden:

Ordförande Åsa Ekstrand (M)

Vice ordförande: Annika Strandberg (M)

Andre vice ordförande Laila Olsen (S)

Valnämnden:

Ordförande: Birgitta Heyle-Wiahl (M)

Vice ordförande: Pierre Lindberg (M)

Andre vice ordförande: Björn Stigborg (S)

Gå till toppen