Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Ligga i Lund. Inget måste för alla gymnasieskolor.

Många vill gå på Katedralskolan i Lund.Bild: Ingemar D Kristiansen
Lomma är inte ensamt. Missnöjet jäser i fler kommuner som sänder gymnasieungdomar till skolor i Lund – och som betalar för det. För mycket, anser kommunerna själva. Lund håller, föga förvånande, inte med.
Vid ett möte i förra veckan möttes representanter för Lomma och sju andra kommuner – Burlöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Staffanstorp, Sjöbo och Svedala – för att diskutera skolsituationen, rapporterar tidningen på nyhetsplats. De åtta kommunerna kom överens om att skicka en skrivelse från högsta politiska nivå i protest mot Lunds – som de anser – alltför saftiga avgifter för gymnasieplatser. Kommunerna hotar med rättsliga åtgärder om Lund inte sänker priset. I enbart Lommas fall sägs det handlaom cirka 4,5 miljoner kronor för mycket i snitt per år.
Kommuner som av grannkommuner ”köper” gymnasieplatser till sina ungdomar betalar en avgift som ska motsvara skolkommunens självkostnad. Och till självkostnaden kan inte räknas, menar de klagande kommunerna, planering för framtida skolor eller vägar som anläggs för att nå skolorna.
Lärdomsstaden Lund är rena kunskapsmagneten. Även på gymnasienivå är Lund mäkta populärt. Skolorna har gott rykte, inte minst de kommunala. Många elever vill gå här, många lärare undervisa här. Av de gymnasieelever som går i Lund kommer nu 62 procent från andra kommuner.
Det som möjliggör denna gymnasiekarusell går under namnet Fritt sök. Alla Skånes 33 kommuner och några i västra Blekinge har gått samman för att ge ungdomarna rätt att fritt söka skola inom området.
Fritt sök är, det måste sägas, ett i grunden lysande samarbete. Ingen kommun skulle på egen hand kunna uppbåda så många utbildningsalternativ, med sådan kvalitet och en sådan bredd på programmens profileringar. En stor, gemensam gymnasiemarknad skapar enorma möjligheter och en eftersträvansvärd jämlikhet för de enskilda gymnasisterna.
Men självfallet dyker frågor upp längs vägen. Problem. Hur populära skolkommuner ska ersättas är bara ett trätoämne.
En brännande fråga i Lunds kommun under valrörelsen var risken för att Fritt sök och en tuffare konkurrens om platserna på Lunds prestigeskolor konkurrerar ut stadens egna ungdomar.
Uppstickarpartiet Förnyalund krävde att avtalet om Fritt sök skulle sägas upp för omförhandling, till gagn för Lundaungdomarna. I somras sällade sig Socialdemokraterna till kritikerna och ville göra om Fritt sök. Samtidigt uppger utbildningsförvaltningen att ingen elev från grundskolan i Lund står utan gymnasieplats, låt vara att alla som vill inte kan gå på till exempel Katedralskolan.
Ytterligare ett dilemma är om koncentrationen till Lunds gymnasieskolor utarmar andra kommuners utbud på skolområdet. Forskaren Sten-Bertil Olsson visade häromåret att Lunds kommunala gymnasier vunnit stort sedan Fritt sök infördes 2009, medan Eslöv, Landskrona, Simrishamn och Ystad nämnts bland de kommuner som märkt av flyktande elever, tomma platser och därmed ökade kostnader per gymnasieelev.
Det är rimligt att reglerna för Fritt sök ses över. För alla kommuners – och alla elevers – skull. Fritt sök bör dock inte skrotas, det vore att kasta ut barnet med badvattnet.
En kommun som Lund, som öppnar sina skolor för andra och som bygger och planerar nya skolor – en femte och en sjätte kommunal gymnasieskola kan skymtas vid Lunds horisont – bör uppskattas för detta. Det innebär trots allt vissa risker för Lunds skattebetalare.
Å andra sidan måste inte alla gymnasieskolor ligga i Lund. Det finns skäl att med gemensamma krafter se till att höja kvaliteten på andra kommuners skolor. Så att de också kan locka till sig elever. Egna och andra kommuners. Det ligger även i Lunds intresse.
Så fortsätt att utveckla den sydsvenska samverkan på skolområdet. Det kan kräva lite extra förståelse och generositet gentemot grannkommuner. Varför inte låna mottot från det politiska allianssamarbete som fyra partier skapade 2004:
”Alla ska bidra och alla ska vinna.”
Låt de skånska gymnasieeleverna vidga sina vyer. Och uppfylla sina drömmar. Det är värt mycket.
Gå till toppen