Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nya snabbtåg kan skapa fyrspår genom delar av Mellanskåne

Trafikverket överväger att bygga delar av en ny höghastighetsbana Lund-Hässleholm som ett dubbelspår parallellt med de befintliga spåren längs södra stambanan.
Det framgår av en reviderad järnvägsplan som Trafikverket ställt samman efter att ha samrått med kommunerna längs den nya banan.

Ett höghastighetståg susar fram på den franska landsbygden. Så här kan det se ut på 2030-talet när nya snabbtåg ska gå i 320 km/h genom Mellanskåne.Bild: FABBRO LEVEQUE RECOURA
Regeringen fattade i våras beslut om att bygga två nya spår från Lund till Hässleholm för att avlasta den hårt belastade södra stambanan. Spåren ska byggas på betongunderlag och anpassas för höghastighetståg som far fram i 320 km/h. De nya spåren ska börja byggas 2028 eller 2029.
Läs också Skånes nya höghastighetsbana byggs helt i betong
Just nu utreder Trafikverket om de nya spåren ska gå väster eller öster om nuvarande stambana. Samråd har nyligen hållits med berörda kommuner.
De styrande i såväl Svalöv som Hörby påpekar att det av miljö- och naturskäl är omöjligt att bygga den sex mil långa höghastighetsbanan genom deras kommuner. De anser att de bullrande höghastighetstågen i stället bör gå genom Höörs kommun.
Trafikverkets svar går ut på att den nya höghastighetsbanan längs vissa sträckor kan gå som ett fyrspår parallellt med södra stambanan. Längs andra sträckor genom Mellanskåne kan de nya spåren gå både väster och öster om de gamla.
"I samtliga lokaliseringsalternativ som ska studeras kommer konsekvenser av höghastighetsjärnvägen som barriär och möjligheten att minska negativa konsekvenser av en barriär att studeras", heter det i Trafikverkets reviderade järnvägsplan.
Både LRF Skåne och Naturskyddsföreningen i Skåne anser att de nya spåren bör dimensioneras för snabbtåg som kör i 250 km/h, inte för höghastighetståg som far fram i en fart av 320 km/h. De får dock inget stöd för hastighetsbegränsningen av Trafikverkets planerare.
Den nya höghastighetsjärnvägen får inga stationer i Mellanskåne. De nya snabbtågen ska köra långt utanför Stångby, Eslöv, Stehag, Höör, Tjörnarp och Sösdala och bara stanna i Lund och Hässleholm.
Men det är ännu oklart om höghastighetsstationerna på dessa två orter hamnar i centrala eller perifera lägen, men kommunledningen i såväl Lund som Hässleholm poängterar att de nya snabbtågen bör stanna i centrala stationslägen.
"Lokaliseringsutredningen bör genomföras skyndsamt för att övrig utveckling inom kommunen inte ska behöva bromsas mer än nödvändigt", påpekar de ansvariga i Hässleholms kommun.
De styrande lundapolitikerna anser att det är ett av fyra möjliga centrala stationslägen som bör väljas i Lund.
Detta är synpunkter som Trafikverket lovar att "ta med sig" i den fortsatta planeringen.
Trafikverket hotade i oktober att riva upp delar av de avtal om höghastighetståg som Sverigeförhandlingen slutit med ett 20-tal kommuner. Kommunerna kan komma att kräva Lund, Hässleholm och andra kommuner på betalning om tågen ska stanna i stadskärnan – annars byggs nya stationer i perifera lägen.
Gå till toppen