Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Juldelikatess står inför utrotning

Den är akut rödlistad i hela Europa, ändå fångas varje år runt 250 ton ål i svenska vatten. För många är rökt ål en tradition på julbordet och två av tre fiskbutiker säljer delikatessen inför högtiderna. – Ålen står på gränsen nu, i nästa steg är den utrotad, säger Inger Näslund från Världsnaturfonden.

Rökt ål på julbordet på en restaurang i Stockholm. Trots att ålen är utrotningshotad säljer många fiskhandlare fortfarande rökt ål inför julhelgen. Arkivbild.Bild: LEIF R JANSSON / TT
Det europeiska beståndet av ål beräknas ha minskat med 90 procent de senaste 30 åren. Ålen har många fiender: Turbiner för vattenkraft, utdikade åar och bäckar, miljögifter och inte minst det olagliga fisket.
Varje år smugglas omkring 350 miljoner ålar från Europa enligt en uppskattning av EU:s polisorganisation Europol.
– Det är framför allt den lilla ålen som exporteras. Den går till anläggningar i Asien där den odlas, säger Sofia Brockmark, expert på ål vid Havs- och vattenmyndigheten (HAV).
Men även det lagliga fisket påverkar ålbeståndet och inför julen säljer många fiskbutiker rökt ål. 67 procent av de tillfrågade fiskhandlarna i en undersökning som Världsnaturfonden (WWF) har gjort uppger att de säljer ål. Som jämförelse säljer åtta procent av livsmedelsbutikerna ål. Bland restaurangerna serverar 12 procent av de tillfrågade rätten.
Såväl i Sverige som i övriga Europa är ålen akut hotad och arten riskerar utrotning. Därför är även det lagliga fisket hårt reglerat. Sportfiske är tillåtet i vissa sötvattensområden, men bara yrkesfiskare med särskilda tillstånd får lov att ta upp ål. På västkusten är fisket helt stoppat, men i Skåne och Blekinge finns fortfarande ett kommersiellt ålfiske.
– Vi ger inga nya tillstånd så det pågår en slags utfasning. Vi har nog vidtagit de åtgärder vi kan, säger Sofia Brockmark.
Inger Näslund, havs- och fiskexpert hos Världsnaturfonden, vill stoppa handeln med ål helt.
– Eftersom ålen har varit rödlistad i över 20 år så är det märkligt att man inte tar ansvar för en akut hotad art i sin affärsverksamhet, anser hon.
Svenska staten köper årligen in ål för runt 5 miljoner kronor och placerar ut dem på platser från vilka de kan nå Sargassohavet, det område i västra Atlanten där ålen leker. Havs- och vattenmyndigheten kontrollerar hur stor andel av ålarna som klarar sig efter utsättning och enligt myndigheten utgör det lagliga fisket bara en liten del av problemet.
– Lagligt fiske i Skåne och Blekinge står för cirka två procent av dödligheten, säger Sofia Brockmark.
Ålen lever länge, ofta 15-20 år, innan den simmar till Sargassohavet för att fortplanta sig. Efter leken dör de vuxna ålarna och ålens yngel förs av Golfströmmen till Europa. I hela Europa finns bara ett sammanhållet bestånd och Inger Näslund understryker att det krävs samarbete för att rädda ålen.
– Trots att man har vidtagit åtgärder ser vi ingen ökning av ål under de senaste tio åren, säger Inger Näslund.
Rökt ål är festmat på många håll i södra Sverige och i bland annat Halland, Blekinge och Skåne tillhör rätten delikatesserna på ett traditionellt julbord. Inför julhelgen uppmanar Sofia Brockmark hugade ålätare att vara noggranna när de köper fisken.
– Man måste se till att den är lagligt fiskad för det är bara den ålen som vi kontrollerar. Man ska kunna härleda vilken fiskare som har fångat ålen och se om de har tillstånd, säger hon.
Inger Näslund tycker inte att det räcker:
– Om man verkligen tar ställning för ålen, då avstår man från ål. Att fiske är lagligt betyder inte alltid att det är hållbart.
Fakta

Många fiskhandlare säljer ål

WWF:s rundringning gjordes under november och december 2018

Den omfattar:

156 krogar, varav 18 serverar ål

55 fiskbutiker, varav 37 säljer ål

52 livsmedelsbutiker/kedjor, varav 4 säljer ål

5 färjerederier, varav 0 serverar ål

5 grossister/storkök, varav 0 serverar ål

Källa: Världsnaturfonden

Fakta

Allt färre får tillstånd till ålfiske

Tillstånd att fiska ål måste sökas varje år och bara fiskare som tidigare haft tillstånd får numer sina ansökningar beviljade. Varje yrkesfiskare får fiska 8 ton ål.

År Antal tillstånd får ålfiske

2007 434

2008 408

2009 389

2010 389

2011 365

2012 251

2013 251

2014 236

2015 223

2016 216

2017 210

2018 202

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Fakta

Europeisk ål

Den europeiska ålen – Anguilla anguilla – leker och dör i Sargassohavet nordöst om Kuba och Bahamas. Mycket lite är känt om dess fortplantning och vandring, men klart är att ålen har en helt unik livscykel.

Larverna kläcks hundratals meter ner i Sargassohavet för att sedan färdas österut med hjälp av Golfströmmen. Efter ett till tre år närmar de sig den europeiska kusten och har då vuxit till transparenta glasålar eller ålyngel. Glasålar förekommer som mest i Biscayabukten, men de finns också i Medelhavet och i mindre mängder i Nordsjön samt i Skagerack och Kattegatt.

Efter en tid blir glasålarna mer gulaktiga och kallas då gulål. Gulålarna stannar vid kusten eller vandrar vidare in i älvar och åar tills de slutligen mognar och blir mer brunaktiga. Efter 10 till 25 år byter de skepnad igen och kallas för blankål, silverål eller vandringsål. När de återvänt hela vägen till Sargassohavet lägger de nya ägg varefter de troligtvis dör.

Beståndet av europeisk ål har minskat med 90 procent sedan 1970-talet och arten är nu akut hotad. Ålen är utsatt på flera plan, förutom av ålfiske också av hinder i vattendrag, klimatförändringar, nedskräpning av hav och miljögifter som lagras i ålens fett.

Medlemsländerna i EU har kommit överens om att ålfisket måste minska samt att möjligheten för ålarna att vandra fritt i vattendrag ska öka.

Källa: Världsnaturfonden (WWF), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Gå till toppen