Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Thomas Lijemark

Thomas Liljemark, Saltsjöbaden, har avlidit 77 år gammal. Han efterlämnade hustrun Ann-Marie, Ami, sonen Arne med familj och brodern Christer med familj.

Thomas Liljemark.Bild: PRIVAT
Thomas var uppvuxen i Malmö där han tog studenten vid Latinskolan och fortsatte sedan till kemilinjen på Chalmers. Efter licentiatexamen anställdes Thomas vid textilforsknings-institutet i Göteborg. Han blev forskningen trogen hela sitt liv, men intresset för policyfrågor gjorde att han under 1970-talet sökte sig Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och en anställning som utvecklingsledare för kemi-, papper och massa- samt miljöteknik.
I början av 1980-talet tog STU initiativ till ett nytt arbetssätt med större, sammanhållna och målinriktade program. En hörnsten i det nya var att föra samman och jämka mellan aktörer inom industri-, samhällssektorer och forskning. Med sin sakkunskap, sitt vänliga och diplomatiska sätt var Thomas som klippt och skuren för uppgiften.
Thomas kom att ta ansvar för att etablera flera industriellt inriktade och tvärtekniska program inom till exempel kommunal reningsteknik, för bättre utnyttjande av råvaror samt produktionseffektivisering. Thomas arbete med ytors fysik och kemi tas upp i Hans Weinbergers avhandling "Nätverksentreprenören" (STU), som ett framstående exempel.
Under en tid var Thomas engagerad i Sveriges Tekniska Attachéer och placerad vid National Science Foundation (NSF) i Washington. Arbetet syftade till att stärka samarbetet mellan myndigheter och olika forskningsaktörer i de båda länderna, ett samarbete som låg Thomas varmt om hjärtat ända tills pensioneringen.
Under senare delen av karriären kom Thomas att särskilt intressera sig för frågor om forskningens nyttiggörande och då särskilt de mindre företagens roll och villkor för att dra nytta av ny teknik. Hans kunskaper på området gjorde att han blev en uppskattad medlem i flera råds- och expertgrupper inom EU-kommissionen. Periodvis var samarbetet mellan NSF och STU intensivt.
Thomas var en god sångare och förhöjde stämning med spexkupletter och andra visor vid fester. Fritiden ägnade Thomas åt familjen och sitt älskade Älgö (Saltsjöbaden) där han sedan barndomen tillbringade nästan varje sommar.
Peter A Jörgensen
för arbetskamraterna
Gå till toppen