Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Ny station rätt spår för Rosengård.

Går nu även till Rosengård.Bild: Johan Nilsson/TT
I biografin över stadsdelens mest kände son, Zlatan Ibrahimovic, beskrivs Rosengård som en förort, "utanför Malmö". Felaktigt, naturligtvis. Rosengård är en del av staden, men det här är talande för hur området alltför ofta setts lite grann som en värld för sig, präglad av segregation och utanförskap.
Men en stadsdel är så mycket mer än sina utmaningar – och för att klara utmaningarna behövs rätt förutsättningar.
Nu knyts Malmös östra delar samman med de mer centrala även i tågtrafiken. På lördagen invigs station Rosengård längs en ny linje från Malmö C till Hyllie. Två tåg i timmen ska gå i vardera riktningen på vardagar och hälften så många på helger. Projektet, som finansierats av EU, har drivits i samarbete mellan Malmö stad, Trafikverket och Region Skåne. Syftet är större än att bara erbjuda ännu ett sätt att ta sig runt i staden.
Den återupptagna persontrafiken på Kontinentalbanan ska sätta fart på utvecklingen i öster, där det redan är en hel del på gång. Enbart projektet Culture Casbah – som knyter an till station Rosengård – innebär hundratals nya lägenheter och ett spektakulärt torn med 22 våningar. Sedan ska nya projekt och verksamheter tillkomma efter hand, allt som led i den nödvändiga integreringen och förtätningen av en stad vars befolkning växer med flera tusen invånare per år.
"Att koppla bostadsbyggande och stadsutveckling till stations- och kollektivtrafiknära lägen är ett strategiskt arbete för att locka investeringar, bygga nytt, rusta upp, skapa jobb och länka samman staden på ett smart och attraktivt sätt", skrev kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i Kvällsposten när bygget av station Rosengård inleddes.
Stora visioner, men helt klart på sin plats. När målet är att bygga en mer sammanhållen stad räcker det inte att resa byggkranar i Västra hamnen, Limhamn och Hyllie. Även östra Malmö behöver det lyft som nybyggnation och bättre kommunikationer kan ge.
Svarta rubriker om kriminalitet och skjutningar till trots saknas det inte positiva trender i Malmö. I Sveriges Kommuner och Landstings rankning av landets skolkommuner har Malmö på bara ett år klättrat närmare 70 placeringar när det gäller att nå målen i alla ämnen. Samtidigt är det, trots den snabba befolkningsökningen, allt färre Malmöbor som behöver försörjningsstöd för att klara ekonomin.
Den goda utvecklingen på olika områden beror förstås på långt mer än offentliga beslut, men den kan förstärkas genom politiska prioriteringar. Inte minst i det perspektivet framstår det som helt rätt att satsa på station Rosengård och omgivande projekt. Nybyggnation och transportsatsningar i stadsdelar spelar roll – inte bara för möjligheterna att bo, driva verksamheter och resa.
När fler ser tydliga satsningar på sina livsmiljöer får också färre känslan av att befinna sig utanför.
Gå till toppen