Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Spädbarn smittade av multiresistent bakterie – gosedjur tas bort

Fyra spädbarn har smittats av en multiresistent bakterie på barnkirurgiavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Efter det har gosedjur plockats bort från lekrummet.

Här har fyra barn isolerats sedan de för lång tid blivit bärare av en multiresistent bakterie som i undantagsfall kan föra med sig blodförgiftning.Bild: Johan Nilsson/TT
Smittan rör sig om spridning av bakterien VRE (vancomycinresistenta enterokocker).
– Det är förstås väldigt olyckligt, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för VO barnkirurgi och neonatalvård om det inträffade.
Brist på sjuksköterskor och vårdplatser med ökad arbetsbelastning som följd anges som orsak till smittspridningen i Lund. Nu har händelsen anmälts enligt Lex Maria (vårdgivaren är skyldig att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada).
Barnen vårdades på samma sal i mars i år. Inget av dem blev sjukt på grund av smittan, men de kan fortsätta att vara bärare av bakterien en lång tid. Vad det innebär är oklart.
– Det vet man inte riktigt. Det är inte så att det med säkerhet gäller hela livet, men ett par år i alla fall, säger Elisabeth Olhagen.
Hur påverkas barnen?
– Bakterien gör inte barnen sjuka, men det spelar en viss roll när de kommer in på sjukhus. Då måste barnen isoleras, eftersom man inte vill att bakterierna ska överföras till patienter med dåligt immunförsvar.
Den som smittats av VRE kan i undantagsfall drabbas av sepsis, blodförgiftning.
– Det sker bara om man har ett nedsatt immunförsvar, säger Elisabeth Olhagen.
Hon ser det som positivt att smittspridningens omfattning varit begränsat. Så är ofta inte fallet. På exempelvis Karolinska sjukhuset finns exempel på utbrott då uppåt hundra patienter smittats.
Trots omfattande smittspårning har inte källan till smittan i Lund hittats.
– Det är inte så ovanligt att vi inte hittar varifrån bakterien kommer. Barnen har ofta ett stort kontaktnät, säger Elisabeth Olhagen.
Vad är det viktigaste ni gör för att inte VRE ska spridas här igen?
– Det var viktigt att vi upptäckte det i tid och vidtog åtgärder med isolering av de barn som drabbades. Sen har vi gått igenom och stramat upp alla hygienrutiner. Det gäller allt från att begränsa antalet leksaker i lekrummet och se till att de är avtorkbara till att ta bort luddiga gosedjur.
För föräldrar har det också blivit en förändring. Tidigare kunde de själva plocka mat i kylskåpet i ett dagrum och det dukades upp en frukostbuffé.
– Det har vi helt slutat med. Nu är det ett servicebiträde som sköter köket, säger Elisabeth Olhagen.
Även rutiner kring rengöring av skötbord på delade patientrum har skärpts.
Salen där barnen vårdades byggs om. Dessutom har städningen utökats och fler sjuksköterskor rekryterats.
Gå till toppen