Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Hårda krav på sjukvården trots skattepumpad budget

En budget som ger med ena handen och tar med den andra. Så betecknar oppositionen den nyvalda alliansens budget, baserad på rekordstora skattehöjningen med 49 öre. Eller ”en viss skattejustering” som Carl Johan Sonesson (M) genomgående väljer att säga.

Skåne har länge haft Sveriges lägsta landstingsskatt. När alliansen och SD nu kovänt och genomför en höjning 2019 ligger skattesatsen fortfarande i nederdelen av tabellen, bara fyra landsting har lägre skatt.
Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) tyckte att alliansens budget visar på ”mod, ansvar och omprövning”.Bild: Karin Zillén
När regionfullmäktige klubbade alliansens budget under tisdagen fanns därför cirka 1,4 miljarder kronor extra, som skattehöjningen ger.
Men merparten av de pengarna kommer inte att pytsas ut i den skånska sjukvården, utan läggas undan för att garantera ett större överskott i budgeten än de senaste åren.
– Genom att lägga en budget med en miljard på sista raden klarar vi de närmaste årens stora investeringar i tåg och sjukhusbyggnader utan att behöva låna mer än femtio procent, sade Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.
Den stora satsningen i budgeten görs på de skånska vårdcentralerna, 371 miljoner kronor. Det är Liberalernas hjärtefråga och regionrådet Gilbert Tribo (L) har haft det bredaste leendet på alliansens presentationer.
De stora sjukhusen Sus, Helsingborg och Kristianstad har inte klarat att hålla budget de senaste åren, och den skånska hälso- och sjukvården går mot ett underskott runt en miljard kronor även för 2018. Sjukhusen får hjälp att plåstra om de gamla såren genom ett tillskott på 705 miljoner.
Men samtidigt läggs ett effektiviseringskrav på all verksamhet inom Region Skåne på två procent - betydligt mer än under det rödgröna styret.
– Är två procent realistiskt? Det blir mycket pengar till sjukvården efter er skattehöjning, men är det rimligt styrningsmässigt att ge med ena handen och sedan ta med den andra, undrade regionrådet Henrik Fritzon (S) som kallade det för ”sparbeting”.
Regionrådet Sara Svensson (V) var mindre diplomatisk:
– Det blir ungefär 674 miljoner kronor som ni ska effektivisera bort bara inom sjukvården - eller spara bort. Hur ska ni klara det, samtidigt som ni ska göra en jättestor omorganisation som alla vet kostar tid, energi, och pengar?
Carl Johan Sonesson svarade:
– Det är lite märkligt att påstå att vi ska spara, när vi ger ett tillskott till sjukvården som aldrig varit så stort. Den sektorn får 2,4 miljarder kronor mer än 2018, sade han.
Sonesson kritiserade både V och MP för att lägga fram egna budgetförslag baserade på skattehöjning på 80 respektive 65 öre, trots att skattesatsen spikades av regionfullmäktige redan 27 november.
– Ni går fram med en fiktiv budget, som ni inte kan finansiera. Den ger lite mer åt alla, men är inte förankrad i verkligheten. Det är papperstigrar, sade han till Mätta Ivarsson (MP).
Både V och MP försvarade sig med att budgetfullmäktige formellt kan ändra skattesatsen, och att det är rimligt att partierna får visa upp vad deras budgetförslag hade möjliggjort.
Förutom effektiviseringskravet på två procent cirklade debatten kring eventuellt höjda tandvårdstaxor, sjukhusinvesteringar i Hässleholm, Malmö och Lund och de kärva besparingarna på regional utveckling och kulturen.
Regionrådet Niclas Nilsson (SD) retade upp alla andra partier genom ett inlägg om regional utveckling, där han krävde stopp för ”den falska genusvetenskapen”, att Region Skåne ska skriva brev till regeringen om ändrad flyktingpolitik och varna för att Sverige börjar betraktas som en ”failed state”.
Flera ledamöter påpekade att SD sagt nej till flera fungerande integrationsprojekt i regionala utvecklingsnämnden, att Region Skåne inte kan styra kursutbudet på Lunds universitet och att SD borde komma med konkreta förslag istället för att ta upp tid med utspel om rikspolitik.
Regionrådet Yvonne Augustin (S) blev bara trött.
– Det är en förolämpning att behöva sitta och lyssna på hur SD skyller allt på invandringen. Det är små människor som argumenterar så och jag betackar mig för sådant… skräp, sade hon.
Fakta

Budget i korthet

Region Skånes politiker beslutar om fördelning av regionbidragen, 41, 1 miljarder för 2019. Budget är lagd för ett resultat på en miljard kronor. Skattesatsen blir 11:18.

+ Primärvården, vårdcentralerna, får ett tillskott på 371 mkr.

+ Läkemedelsbudgeten utökas med 180 miljoner kronor.

+ De stora sjukhusen får 705 mkr för att täcka 75 procent av tidigare underskott. Totalt får hälso- och sjukvården 2,4 miljarder mer än 2018.

- Krympt budgeten för kulturnämnden (- 17 mkr) och Regionala utvecklingsnämnden (- 24,2 mkr). Riktade sparkrav på central administration på sammanlagt 131 mkr.

- All verksamhet får ett effektiviseringskrav på 2 procent.

Gå till toppen