Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Idag presenterar vi ett gemensamt budgetförslag där vi tar ansvar för ett Malmö som håller ihop.”

Den senaste tidens våldsamma händelser i Malmö är oacceptabla och måste stävjas. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L), kommunstyrelsens ordförande respektive kommunalråd i Malmö.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) framför Malmös stadshus.Bild: Johan Nilsson/TT
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Vi lever i en tid då polariseringen ökar. Extrema krafter är åter på frammarsch, både i Sverige och runt om i världen. Demokratin och yttrandefriheten hotas, grupper ställs mot grupper och lögner sprids som fakta. Historiskt har våra två partier, Socialdemokraterna och Liberalerna, verkat för den moderna demokratins framväxt.
Inför kommunvalet i Malmö lovade vi att arbeta för att Malmös framtid ska bygga på öppenhet och inkludering, snarare än på rädsla och misstro. Därför har våra partier beslutat att bryta blockpolitiken och ta ansvar för Malmö i ett nytt politiskt läge. Vi är övertygade om att det är det bästa för Malmöborna. Tillsammans vill vi leda staden med respekt för alla Malmöbors lika värde.
Den 20 december fattar Malmö kommunfullmäktige beslut om stadens budget för 2019. Idag presenterar vi ett gemensamt budgetförslag där vi tar ansvar för ett Malmö som håller ihop.
I ett Malmö som håller ihop ska Malmöbor kunna känna sig trygga.
Den senaste tidens våldsamma händelser i Malmö är helt oacceptabla och måste stävjas. I det korta perspektivet måste polisen och rättsstaten gripa och döma den grupp individer som ligger bakom dåden. I ett längre perspektiv måste även kommunens insatser bidra till ökad trygghet, såväl på gator och torg som i människors tillvaro. Vi föreslår:
• Fler övervakningskameror på brottsutsatta platser och tillsynsarbete för att komma åt den svarta ekonomin.
• Verka för jourdomstol i Malmö och samarbeta med polisen för att införa kommunala ordningsvakter på försök.
• En förstärkning av det uppsökande arbetet och insatserna för att fånga upp unga som riskerar att dras in i kriminalitet och missbruk.
• Investeringar i stadens vård- och omsorgsverksamhet för att Malmös äldre ska kunna leva ett tryggt och gott liv.
• Extra resurser till funktionsstödsnämnden för att Malmöbor med funktionsvariation ska kunna leva, inte bara överleva.
I ett Malmö som håller ihop ska fler Malmöbor jobba och fler stärkas i det svenska språket.
Nästan hälften av alla nya jobb i Skåne skapas i Malmö. Trots det saknar många Malmöbor ett arbete.
I en stad som Malmö, där människor från nästan hela världen är samlade på en liten yta, är språket centralt för en lyckad integration och för att fler ska kunna vara delaktiga i samhället. Vi föreslår:
• Investeringar för att rusta Malmöbor så att de kan ta dejobb som nu växer fram, bland annat genom att stärka yrkesutbildningar på komvux.
• Fler extratjänster och ”enkla jobb” i kommunen inom till exempel städning och skötsel av grönytor.
• En aktiv näringspolitik som stöttar framväxten av fler jobb, såväl inom logistik som startups, nya företagskoncept.
• Att skolans alla nivåer fokuserar på svenska språket.
• Att SFI:s kvalitet och tillgänglighet förbättras.
• Språkstödjande verksamheter på stadens mötesplatser, såsom öppna förskolor.
I ett Malmö som håller ihop ska alla barn och unga ges möjlighet att uppnå sina drömmar. Även om skolresultaten har stärkts under åtta år måste mer göras för att minska skolsegregationen och för att fler ska nå gymnasiebehörighet. Därför investerar vi i skola och utbildning med fokus på kunskap och ökad valfrihet. Vi föreslår bland annat:
• Ett aktivt arbete för att fler barn ska skrivas in i förskolan.
• Arbete för att fler spetsutbildningar ska etableras i Malmö.
• Utvidgat skolval och gratis busskort för högstadieelever som går i skola långt bort.
• Arbete för att motverka skolsegregation genom att bygga högstadieskolor i centrala lägen och fördela ekonomiska resurser efter behov.
• Satsning på elevhälsan, till exempel skolsköterskor och skolkuratorer, och förstärkt sexualundervisning.
• En tillitsbaserad politisk styrning för att lärare och rektorer ska ha möjlighet att använda sin fulla kompetens.
Malmö ska vara en stad som ligger i framkant. Ett framsynt hållbarhetsarbete växlas upp genom satsningar på solceller och på att minska plastavfall och mikroplaster. En utbyggnad av cykelnätet ska göra det lätt att välja rätt. Vi vill intensifiera arbetet för att förverkliga Öresundsmetron, världens första internationella metro, mellan Malmö och Köpenhamn. I förlängningen ska den mynna ut i ett metronät inom Malmö.
Med vår budget tar vi ansvar för Malmö. Vi förenas i en gemensam övertygelse om att samhällen som håller ihop, där vi både hjälps åt och ställer krav på varandra, skapar bäst förutsättningar för varje individ att växa och utvecklas.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Roko Kursar

Gå till toppen