Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Vi arbetar för en nollvision när det gäller fetma.”

Det krävs breda nyskapande satsningar som involverar hela samhället för att förebygga ohälsa och sjukdom, skriver fem företrädare för Region Skåne och Lunds universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Inom Region Skåne och Lunds universitet pågår många utvecklings- och forskningsprojekt vars syfte är att öka kunskapen kring fetma, skriver artikelförfattarna.

Bild: Ove Jonsson

Annons

För att människors livskvalitet ska förbättras måste samhället jobba annorlunda än idag när det gäller att förebygga ohälsa.

I Skåne pågår ett omfattande arbete för att främja goda levnadsvanor och hälsa samt förebygga sjukdom hos barn, unga och äldre.

Av regionens budget går idag omkring 80 procent till vård av personer med kroniska sjukdomar, 60 procent av dessa sjukdomar går att förebygga. Region Skåne jobbar därför sedan en tid tillbaka med att ställa om för att skapa bättre hälsa för fler.

Vi håller med Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap, och Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch, om att fetma är ett stort problem idag (Aktuella frågor 10/12). Sänkt livskvalitet och för tidig död är effekter av fetma. Samhället har också stora kostnader för fetma och fetmarelaterad ohälsa. Fetma och fetmarelaterade sjukdomar drabbar dessutom människor olika beroende på vilka grupper i befolkningen de tillhör.

Annons

Annons

Inom Region Skåne och Lunds universitet pågår många utvecklings- och forskningsprojekt vars syfte är att öka kunskapen kring fetma och förbättra de metoder som används för att arbeta förebyggande när det gäller människors hälsa. Det krävs breda nyskapande satsningar som involverar hela samhället för att uppnå långsiktig och varaktig förändring.

Nyligen tog Region Skåne och Lunds universitet initiativ till en långsiktig nationell satsning mot en nollvision för fetma år 2040.Tillsammans med näringslivet, andra regioner, kommunerna och den idéburna sektorn i hela landet ska Region Skåne och Lunds universitet arbeta mot denna vision, Noll fetma 2040.

Tiden är rätt. Kartläggningen av människans arvsmassa och forskningsgenombrott kring tarmflorans betydelse för ämnesomsättningen öppnar nya möjligheter för utveckling av livsmedel med förebyggande effekter och för hälsofrämjande insatser på individnivå. Användning av till exempel digitala teknologier som stöds av artificiell intelligens, AI, och den pågående samhällsutvecklingen där individens roll och ansvar för sin egen hälsa ökar, ger också goda förutsättningar för evidensbaserad förebyggande hälsovård.

Region Skåne och Lunds universitet går nu tillsammans från teori till praktik och omvandlar forskningsresultat till vårdmetoder och hälsofrämjande insatser.

Annons

Region Skåne och Lunds universitet kan skapa de förutsättningar som krävs för att hälso- och sjukvården ska möta framtidens vårdbehov och stötta invånarna till ett hälsosamt liv.

Ulrika Geeraedts

utvecklingsdirektör i Region Skåne

Pia Lundbom

t f hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne

Hannie Lundgren

forskningschef inom Region Skåne

Bo Ahrén

professor i klinisk metabol forskning och vicerektor med särskilt ansvar för samverkan vid Lunds universitet

Erik Renström

professor i experimentell endokrinologi och dekan vid medicinska fakulteten på Lunds universitet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan